Risale-i Nur’da içtimaiyat ve siyaset

“Üstad, ‘Euzubillahi mineşşeytani vessiyaset- deyip, siyaset topuzunu attım, iki elimle nura sarıldım.”1 Siyaset nedir, siyaset topuzu nedir? Üstad bizi hangi çeşit siyasetten men etmiştir? Eğer Üstad, siyasetin her çeşidinden men etseydi, neden Lâhikalar’da, Şuâlar’da, Münâzarât’ta, Hutbe-i Şamiye’de-hatta temel kitap olan Mektubat’ta, ki, Lâhikalar 27. Mektuptur-baştan ayağa, siyasî tahliller yapıyor, parti isimleri veriyor, kime nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında beyanlarda bulunuyor?

“Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir.

“Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır,

“Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü cereyana karşı koyar.

“Risale-i Nur, herkese ihtiyacı olanı vermek esastır.”2

Cenâb-ı Hak şu zamanda, i’câz-ı Kur’ân’ın mânevî lemeâtından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurundayım.3

Münâzarât için şöyle demiştir: “Elhâsıl, şu kitap, tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (siyaset doktorlarına hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaftır.”4

“Bu asrın ehemmiyetli ve manevî ve ilmî bir mürşidi olan Risaletü’n-Nur’un heyet-i mecmuası’dan hangisini okursam “En birinci budur” derdim. Ötekine bakardım, ‘Bu birincidir.’ Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat’î kanaatim geldi ki, Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyedir.”5 Yani, “tevhid hususunda 2. Şuâ, Tabiat Risalesi, 16. Söz vs., Nübüvvet ve Sünnet-i Seniyye mevzuunda 19. Söz, 19. Mektup, 11. Lem’a, 24. Söz, Kur’ân’ın mu’cizeliğinde 25 Söz, Ahiret hakkında 10. Söz’ün riyaseti varsa, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî ve siyasî ölçü ve prensipleri mevzularında Lâhikalar, Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi’nin riyaseti vardır…

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 52-53.
2- Hizmet Rehberi, s. 22., 24., 53., 54., 110.
3- Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 211.
4- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 20.
5- Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 11.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*