Fıkhi Meseleler

Hz. Hızır hayatta mıdır?

Risale-i Nur’un “İhtilaflı Konuları Çözen Özgün Karakteri”: Hz. Hızır’ın Hayatta Olup Olmaması Örneği Kelime olarak “bağdaştırma” ya da “uzlaştırma” edebiyat, hukuk ve sosyoloji gibi disiplinlerde farklı anlamlarda kullanılsa da dinî terminolojide, bir yönüyle, başta ayet […]