Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur Kur’ân’ı okuyor

Zaman zaman muhatap olduğumuz ya da duyduğumuz suallerden biri de “Nur Talebeleri neden Kur’ân’ı ve bilhassa başka kitapları okumuyorlar? Sadece Risale-i Nur’u okuyorlar?” ve “neden hep Bediüzzaman?” Bu nevi sathi ve mesnetsiz ve de kasıtlı […]

Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur ve tebliğ prensipleri

Risâle-i Nur, semâvât-ı Kur’ân’ın nurânî yıldızlarına bürhan zincirleriyle bağlanmıştır. Çünkü “Risâletü’n-Nur sâir te’lifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstâdı yok, Kur’ân’dan başka mercîi yoktur. Te’lif olduğu […]

Risale-i Nur hakkında

Yol iki görünüyor

Dünya hayatı iki yol üzeredir. Biri Cebrailî; Zât-ı Akdes’den gelen vahyi semavîyi mümtaz kullarına inzal, diğeri İblisî ki ona tabi olanlara lümmesini ilkâ ederler. Kıyamete kadar bu merkezden farklı isimlerle tezahür ederek gelmiş ve geliyorlar. […]

Risale-i Nur hakkında

İlim türleri, ilham ve Risale-i Nur

Kur’ân ilimlerinde uzman olan müçtehid, müceddid, müfessir ve alimlerin tesbitlerine göre, insan aklının ilim denizinden aldığı bilgi iki türlüdür: Kesbi ve vehbî. 1- Kesbi ilim: Allah’ın tabiata koyduğu “kevnî kanunlar” çerçevesinde çalışarak elde edilebilecek bilginin, […]

Risale-i Nur hakkında

Çağdaş Kur’an Tefsiri

Kur’an-ı Azimüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben Arş-ı aladan irad edilen İlahi ve şümullü bir nutuk ve umumi, Rabbani bir hitabe olduğu gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’un dilini çözmek

Risale-i Nur etrafında oluşan önyargıların en görüneni ve en başta geleni dilinin “ağır” olduğudur. Risale-i Nur’u elinde lügatle okumaya başlayan ve zaman zaman hâlâ lügat kullanma ihtiyacı duyan bu makalenin yazarı da bu “ağır”lığın farkındadır. […]