Üçüncü Said

Zübeyrî Çizgi veya Üçüncü Said

Nisan yağmurunun şıpıltılarının size doğumu mu, yoksa ölümü mü daha ziyade hatırlattığını merak ediyorum. Belki de bir çoğumuz doğumdan bahsedecek. Baharın; ana rahmine düşüşten doğuma bir geçiş olduğunu hatırlatacaksınız. Böyle bildiğimizden olacak ki “Nisan yağmurunun” […]