Tefekkür

İslam Birliği ve Münazarat

Bediüzzaman’ın bütün eserleri önemlidir. Fakat bu eserler içinde iki tanesi bence daha çok önemlidir. Bunlardan biri İslamı, dolayısıyla Kur’ân’ı anlamak için yazılan Muhakemat kitabı (âlimlerin reçetesi veya İslam’ın cilası) ve bir de İslam birliğinin temelini […]

Fıkhi Meseleler

Hz. Hızır hayatta mıdır?

Risale-i Nur’un “İhtilaflı Konuları Çözen Özgün Karakteri”: Hz. Hızır’ın Hayatta Olup Olmaması Örneği Kelime olarak “bağdaştırma” ya da “uzlaştırma” edebiyat, hukuk ve sosyoloji gibi disiplinlerde farklı anlamlarda kullanılsa da dinî terminolojide, bir yönüyle, başta ayet […]

Kavramlar

Risale-i Nur’da latife-i Rabbaniye

Risale-i Nur’da latife-i Rabbaniye GİRİŞ Bu yazının amacı alimlerin takva hakkında yaptığı uzun açıklamalara değinmek değil, Risale-i Nur’daki izahlara işaret edip “latîfe-i Rabbâniye”nin takvası olarak ifade olunan “müşâhedullah” terkibine dikkat çekmektir. Alemde her biri kudret, […]

Haşir

Ey İnsan!.. Nereye gidiyorsun?

ON BİRİNCİ KELİME وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ Yani, ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâllerine dönecekler ve […]

Tevhid

İlimlerin diliyle Allah’ı tanımak

Risale-i Nur‘un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan iman-ı billâh rüknünün binler küllî burhanlarından birtek burhana kısaca bir işarettir. Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler. […]

Kavramlar

Kuran ayetlerinde tenasüp vardır, zıtlık yoktur

Kuran’ın mucizelik özellikleri Kuran ayetleri arasındaki mükemmel uyum veya tenasüp, Kuran’ın mucizelik özelliklerinden birisidir. Bu mucizelik yönü, bazı ayetler arasında fark edilemediğinden eleştiri konusu olabilmektedir. Bazı âyetlerin mealleri ve zahiri manaları dikkate alındığında birbiriyle çelişkili […]