Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’da anne-baba hakkı

Şu fani hayatımızda aile, bizler için vazgeçilmez bir olgudur. Aile denildiğinde akıllara anne, baba, dede, nine, hala, teyze, amca, dayı ve çocuklardan oluşan bireyler gelir. Müberra dinimiz İslâm, aile kavramına çok ehemmiyet vermiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur gözüyle nefis

Bu dünyada imtihan vesilelerinden biri olan nefis, aslında insanın kemalat bulması ve ehl-i cennet olması için yaratılmış mühim bir unsurdur. Nefis, bir şeyin zatı, kendisi manasına geldiği gibi, insan mahiyetinde maddî, cismanî ve hayvanî ciheti […]