İzah ve Şerh

Niyet iksiri

Bediüzzaman Hazretleri kırk senelik ömründe, otuz senelik tahsilinde dört kelime ve dört kelâm öğrendiğini söyleyerek bu kelimelerden maksadın ‘mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet ve nazar’ olduğunu ifade etmiştir. Niyet meselesini ele alırken vurguladığı hakikatler ise, […]

İzah ve Şerh

Kâinatın kelâmındaki şifa

Bediüzzaman Hazretleri, İşaratü’l-İ’câz adlı eserinde kâinatın musıkîsindeki kelâmların kalpleri ve ruhları şenlendiren bir işlev gördüğüne dair bir takım tesbitlerde bulunmuş ve bu tesbitini şöyle dile getirmiştir: “Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan […]

İzah ve Şerh

Güzel kelâmların şifası

“…Sen gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin; bazan rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyle […]

İzah ve Şerh

Kâinat ağacının manevî çekirdeği: Kalp

Kalbin lügat manası, ‘insanın manevî bünyesinde hislerin merkezi; gönül, dil; her şeyin ortası, alıcı noktası, merkezi’ olarak ifade edilmektedir. Risale-i Nur Külliyatındaki manası ise kısaca şöyle izah edilmiştir: Kalb, “ekser envaın bir çeşit muhtasar fihristesi […]

İzah ve Şerh

Risale-i Nur’da Huruf-u mukattaa

Kur’ân-ı Kerim’de 29 surenin başında bulunan, 14 hece harfini içeren ve İlahî birer şifre hükmünde olan tesiri pek kuvvetli bir takım harfler yer almaktadır. “Elif-lâm-mîm”, “elif-lâm-mîm-sâd”, “elif-lâm-râ”, “elif-lâm-mîm-râ”, “hâ-mîm”, “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf”, “tâ-sîn-mîm“, “tâ-sîn“,  “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“, “tâ-hâ“, “yâ-sîn“, […]