“Müceddid Nurculardan mı, Nakşilerden mi gelecek?” (2)

Müceddidler birden fazla ise, aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi sana-bana ait değildir, onlar aralarındaki ilişkileri düzenlerler!
Keza, diğer dinî grublar ya da Müslüman siyasî otoritelerin o kişi ile ilişkisinin şeklinin nasıl olacağına da onlar karar vereceklerdir, sen ben değil!

“Tam bir teslimiyetle Allah’a yönelen, ihlâsla ibâdet ederek bâtıl dinleri bırakıp İbrahimin dini olan İslâma uyan kimseden din yönüyle daha güzel kim vardır?” (Nisâ Sûresi, 83, 125.) meallerindeki âyetlerinin de “müceddid ve müçtehidlere” de işâret ettiği belirtilir.

“Onun tevilini Allah’tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ise, ‘Biz buna inandık. Hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir” (Al-i İmrân Sûresi, 7.) deyip o gizli hakikatleri izhar ederler, açıklarlar. (Şuâlar, s. 498)

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. (Nahl Sûresi, 43., Enbiya Sûresi, 7.)

Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir. (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.)

Meallerini verdiğimiz bu âyet ve hadise göre, müceddidlik İlâhî bir roldür. Kesbi ilminin yanında, madem vazifelendirme var, öyle ise Vehbi ilimle desteklenmiş olması icap vetmez mi?

“Bunun böyle olduğunu avam nasıl anlar? Âlimler arasında ihtilâf vukuunda çözüm nasıl sağlanır?” diye soruyor sayın Dilipak…

Avam da, âlimler de müceddidleri okuyarak anlarlar ve aralarındaki ihtilâfları çözerler. Zira, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de müceddidler hem avama, hem de âlimlere hitap etmişlerdir.

Gelecek müceddidleri bulabilmek, anlayabilmek için geçmiş bir önceki müceddidi bulmak, okumak ve anlamak gerekir.

Tıpkı, tıbbî, fizikî, kimyevî-her ne ise-gelişmeleri anlayabilmek, kavrayabilmek için geçmiş verileri, formülleri okumak, anlamak, bilmek gerekmektedir.

Müceddid de gelecek müceddidin özelliklerini verir.

Bediüzzaman’ı “kabul ederek ve anlayarak” okuyun, o size müceddid ve müceddidlerin bütün özelliklerini, aralarında münasebetleri, hem avam, hem de havas diliyle, hem avama, hem de havassa anlatır.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*