Risâle-i Nur’u okumak için kırk sebep

1. Hayatta en değerli şey imandır; imanı elde etmek, imanı güçlendirmek için.
2. Kur’ân-ı Hakîm’in bu asra hitabını ve insanlığa mesajını öğrenmek için.
3. Allah’ın “Oku!” emrine en güzel, en faydalı şekilde imtisâl etmek için.
4. “İman ilmini” elde etmek ve imanın hakikatine vakıf olmak için.
5. Allah’ın birliğini, yani tevhidi anlayabilmek ve Allah’a yaklaşmak için.
6. “Ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim?” suallerine cevap bulabilmek için.
7. İman’ın hakikatine ermek ve hakikî imanı elde etmek için.
8. Kur’ân-ı Kerim’in nasıl mu’cizevî bir kitap olduğunu anlamak için.
9. Peygamberimizin (asm) üç yüzden fazla mu’cizesini öğrenmek için.
10. Peygamberimizi (asm) tanımak ve peygamber sevgisini kalbimize yerleştirmek için.
11. Öldükten sonra nasıl dirileceğimizi anlayabilmek için.
12. Melekleri tanımak ve meleklere olan inancımızı yaşanır hâle getirmek için.
13. Kader ve tevekkülün hakikatine ermek için.
14. Şerlerin ve şeytanların yaratılış hikmetlerini anlayabilmek için.
15. Şeytanın şerrinden ve vesveselerinden korunabilmek için.
16. Ahirzaman fitnelerini görebilmek ve bunlardan korunabilmek için.
17. Deccalı ve Süfyanı tanıyarak şerlerinden emin olabilmek için.
18. Yaratılış gayemizi ve vazifelerimizi anlayabilmek için.
19. Kâinatın ve eşyanın yaratılış gayesini kavrayabilmek için.
20. Allah’ın isim ve sıfatlarını öğrenmek ve tecellîlerini görebilmek için.
21. Kur’ân-ı Kerim’in yedi vecihle harika, kırk vecihle mu’cize olduğunu görebilmek için.
22. Sahabelerin faziletini ve neden onlara yetişemeyeceğimizi anlayabilmek için.
23. Hak mezheplerin hakkaniyetini anlamak ve müçtehid imamların değerini bilmek için.
24. Kâinat kitabını okumak, mahlûkatın dilini öğrenmek için.
25. Bir saat tefekkürle bir sene ibadet sevabı kazanmak için.
26. İsm-i Azam’ı tanımak ve öğrenmek için.
27. İmanı ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn derecesinde inkişâf ettirmek için.
28. Usuli’d-Din denilen Fıkıh, Hadis, Tefsir usûlünde maharet kazanmak için.
29. Hürriyet-i Şer’iyenin kanunlarını öğrenmek için.
30. Ulum-u İmaniye ile beraber her ilimde fikir sahibi olmak için.
31. Kur’ân’ın hakikî bir tefsirini okumak istediğimiz için.
32. Ruhun terakkî ve tekâmülü, aklın ve kalbin tatmini ve tenviri için.
33. Din ve fen ilimlerinin nasıl birbirini tekmil ettiğini anlamak için.
34. Fen ilimlerinin “Marifet-i İlâhiye” olduğunu anlayabilmek için.
35. Felsefenin nasıl “Hikmet-i Rabbaniye” olabileceğini görmek ve anlamak için.
36. Asr-ı Saadet’i anlamak ve günümüzde Asr-ı Saadet’i yaşamak için.
37. Asr-ı Saadet’ten günümüze İslâm kültürünün özünü öğrenmek ve kavramak için.
38. Aynı zamanda şahsî kemalâta kavuşmak, insan-ı kâmil olabilmek için.
39. İmana ve Kur’ân’a hizmet edebilmek için.
40. İnsan olmak ve insanlığa lâyıkıyla hizmet edebilmek için…

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*