Nur Talebelerinin siyasetle imtihanı

İktidara aşk ve şevkle destek veren bazı Nur Talebeleri, Yeni Asya’yı itham etmekten çekinmiyorlar. Gerekçeleri de, “İktidarın hizmetleri var… Neden bunları görmüyorsunuz?” şekindedir.
İtiraf edelim ki, iktidar; hamaset ve cerbeze ile nice zihinleri inhasar altına aldı. Belki de gelmiş geçmiş siyasî iktidarlardan hiçbirisi bu başarıyı gösteremedi!

Şatafatlı propagandalarla, kulağa hoş gelen celbedici nutuklarla, dersini Bediüzzaman’dan alan bazı dostların bile kafalarını karıştırabildi bu iktidar.

Risale-i Nur’dan aldığınız derslerle başarıları için senelerce nokta-i istinat olup destek verdiğiniz Demokrat siyasî kadrolardan vazgeçirerek kendilerine taraftar edebilme maharetini de gösterdi.

Üstadın; “vatan, millet, Kur’ân adına…” diyerek taraftar olduğu Demokrat siyasî kadrolara sizler de senelerce destek olduğunuz halde demokratlıkla bir ilgisi olmayan bu iktidarın aldatıcı söylemleri sizleri de kendi saflarına çekebildi.

Üstad’ın tesbitiyle İslâm tarihinde Hülefa-i erbaa, Ömer ibn-i Abdülaziz ve Mehdi- i Abbasi’den başka tam dindar idarecilerin olmadığını; tam dindarların siyasetçi olamayacağını; siyasetçilerin de tam dindar olamayacağını tesbit ve beyanlarına rağmen, bu iktidar kendi başkanlarının tam dindar olduğunu sizlere kabul ettidi.

Yine Üstadın; “lisan-ı siyasette bazen lâfız mananın zıddıdır..” diyerek siyasilerin söz ve beyanlarına temkinli yaklaşılması tavsiyelerine rağmen, taraftar olduğunuz bu iktidar, çoğu aldatıcı söz ve beyanlarına sizi de inandırdı.

Yine Üstad’ın; “söylenen her sözün kalbe girmesine yol vermeyin. Mihenge vurunuz, altın çıkarsa alınız, yoksa almayınız..” uyarılarının yabancısı olmadığınız halde, bu iktidar mensuplarının ağızlarından çıkan her sözü hiçbir süzgeçten geçirmeden kabul ettiniz.

Taraftar olduğunuz iktidar, Üstadın “elinde siyaset topuzunu tutanların istenilen manada din-i mübine hizmet edemezler..” tesbitinin tersine siyaset topuzu ile dine hizmet edilir yanlış anlayışlarını size de kabul ettirebildi.

Alkışlayarak destek verdiğiniz iktidar parlamenter sistemi devreden çıkararak, ülkeyi tek adamla idare etmesine karşı Üstadın yıllar önceden; “riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyim..” diyerek reddetiğini bildiğiniz halde sizi saflarına katabilme maharetini gösterdi.

“Siyasiyyunu irşadla..” mükellef olup, onları doğru yollara yönlendirmekle vazifeli hadimler olarak, kayıtsız şartsız destek verdiğiniz siyasilerden ders alarak yön tayininde bulunmanız da meftun olduğunuz partinin önemli bir başarısı olsa gerek.

“Yeni Asya iktidarın başarılarını görmüyor” diye durmadan bize sitemlerde bulunan dostlara ah! Bu konuda siyasî iktidar dost hadimlerin sayesinde ‘başarılara!’ imza atarken, sizce ihvanlarımız başarılı bir imtihan verdiler mi?

Hüseyin GÜLTEKİN

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*