Menfî ve Müsbet Siyaset

İttihad-ı İslâm (Partisi)

Emirdağ Lâhikasındaki ‘Kalbe İhtar Edilen Hakikat“ etrafında bize seyr ü sefer yaptıran üçüncü makaledir. Zihni fazla yormadan, hemen ifade edelim ki, bu hakikat dersinde geçen, “İttihad-ı İslâm“ bir gayedir, bir hedeftir. Ama partisi değil! Bediüzzaman […]

Dört Parti

Bediüzzaman’ın siyaset stratejisi

Risale-i Nur, Kur’an, iman, tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf, ahlak, eğitim, psiokoloji, sosyoloji sahalarında içtihad edip yenilikler getirdiği; Kur’an’i hizmet metod ve üslubunu çizdiği gibi, içtimai ve siyasi konularda da ölçüler koymuştur.

Dört Parti

Bediüzzaman neden demokratları destekler?

Bediüzzaman Said Nursî’nin partilere yaklaşımı ve ahrarları (hürriyetçileri), demokratları desteklemesi dünya hesabına, maddî çıkar adına ve konjonktürel değildir. Prensip bazındadır (ilkeseldir). O, siyasete de, partilere de “iman, Kur’ân, vatan” zaviyesinden yaklaşır: “Kalbe ihtar edilen mühim […]

İttihad-ı Muhammedî

İttihad-ı İslâm (Partisi)

Bir hafta süren ve yakın siyasî tarihimizle ilgili gelişmeleri ihtiva eden yazı serisi esnasında, bazı dikkatli okuyucularımızdan şu mânâda suâller geldi: Muhtelif risâlelerde bahis konusu edilen İttihad–ı İslâmı nasıl anlamalıyız ve bilhassa lâhikalarda sözü edilen […]