Said Nursi hakkında

Bediüzzaman, Doğu, terör ve eğitim

Terör nedeniyle okullar kapalı- (Gazeteler) Bediüzzaman Hazretleri, Doğu’da cereyan eden olumsuz hadiselere, uzun yıllar evvel dikkat çekerek yönetimleri ve  yöre insanlarını uyarmıştır. Ülke, birlik ve beraberliğinin yanı sıra bölge ve insanının huzurunu kaçıran terör hareketlerinin […]

Eserleri

Gıybet hangi hallerde caiz olabilir?

Günümüzün manevî kirlerinden biri, gıybet” başlıklı yazımız üzerine bir okuyucumuz; gıybetin “caiz” olduğu yerleri de yazmamızı istemiş. Caiz, yapılması dinen yasaklanmamış şey demektir. Caiz bir bakıma dinî bir ruhsattır, emir

Eserleri

Günümüzün manevî kirlerinden biri: Gıybet

Bediüzzaman Hazretleri Kuddüs isminin bir nüktesini anlatırken konunun sonuna şöyle bir haşiye düşer: “Kötü hasletler, batıl itikadlar, günahlar, bid’alar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız.” (Lem’alar, s. 874) Maddi kirler maddi hayatımızı tehdit ederken, manevi kirler de […]

Ayet ve Hadisler

ALEVİLİK

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri insanların fıtratları gereği daima hakkı aradıklarını ve fıtratlarının temiz olduğunu ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı Peygamberimizin (asv) “Ümmetimin çoğu yanılmaz ve yanlışta ittifak etmez” hadisinden yola çıkarak “Sevad-ı Azama ittiba edilmeli. […]

Talebeleri

Mihenk başka, tenkit başkadır

“Mihenk” meselesi ile “tenkidi” çok iyi anlamamız ve temyiz etmemiz gerekir. Öncelikle şunu ifade edelim: Mihenge vurmak, Üstad’a “tam sadâkat”tir. Saniyen, mihenge vurmak, asla varisleri, ağabeyleri, âlimleri rencide, faziletlerini inkâr etmek demek değildir, olmamalıdır. Risale-i […]

Ayet ve Hadisler

Savaş İzni

Kur’ân-ı Kerîm’de “CHD” kökünden gelen kelimeler manevî cihadı ders verir. Savaşmayı emreden âyetler “KTL” kökünden gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu sebeple

Menfî ve Müsbet Siyaset

Çoğulculuk hakkında

Hürriyetler asrında temel hürriyet “bireyin hürriyeti”dir. Bireyin kimliği önemli değildir; zira her insan hür olarak yaratılmıştır ve hürriyet insana Allah’ın ihsanıdır,