Eserleri

İlmin türleri ve Bediüzzaman

Kesbî ve vehbî ilme mazhar olan Bediüzzaman, başta ferdin, âilenin, toplumun; İslâm, Hıristiyan âlemi ve insanlığın bütün hastalıklarını teşhis etmiş, problemlerine çareler üretmiş dünya çapında bir âlim, bir mütefekkirdir. Kesbî ve vehbî ilim ne demektir? […]

Eserleri

Said Nursî ve Yahudiler

Gazze`ye yönelik İsrail saldırılarının dünya çapında yol açtığı yoğun tepki ve eleştiriler, bu katliâmları görmezlikten gelen, hattâ haklı göstermeye çalışan Yahudi lobilerince `antisemitizm` olarak damgalanmak istendi. Bilindiği gibi `Yahudi düşmanlığı` anlamına gelen bu kelime, Batıda […]

Dört Parti

Bediüzzaman neden demokratları destekler?

Bediüzzaman Said Nursî’nin partilere yaklaşımı ve ahrarları (hürriyetçileri), demokratları desteklemesi dünya hesabına, maddî çıkar adına ve konjonktürel değildir. Prensip bazındadır (ilkeseldir). O, siyasete de, partilere de “iman, Kur’ân, vatan” zaviyesinden yaklaşır: “Kalbe ihtar edilen mühim […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Bediüzzaman’ın siyasete yaklaşımı

Kimileri ötede beride Bediüzaman Said Nursî hayatta olsaydı, filan partiye oy verirdi, diye yazıyor, konuşuyor. Önce şu tesbiti yapalım: Bediüzzaman eserleriyle hayattadır ve hangi partiye oy verdiğini ve vereceğini yazmış, fiilen göstermiş ve sözlü olarak […]