Risale-i Nur manevî tefsirdir

Çağdaş bir Kur’ân tefsiri: Risale-i Nur

Üstad Bediüzzaman “Risale-i Nur, Kur’an’ın çok kuvvetli hakiki bir tefsiridir” dedikten sonra, meseleye şöyle açıklık getirir: “Tefsir iki kısımdır: Birisi, malum tefsirlerdir ki Kur’an’ın ibaresini, kelime ve cümlelerinin manalarını beyan, izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise Kur’an’ın imanî hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan, ispat ve izah ederler. Bu kısmın pek çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel (çok kısa) bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları susturan bir manevî tefsirdir.” (Şualar, s. 434)

Manevi tefsir deyince, ayetlerin sadece lafızlarını değil, asıl kastedilen manalarını izah eden tefsir anlaşılır. Risale-i Nur da böyle bir metod takip etmiştir. Bu zamanda dine gelen en büyük hücum, fen ve felsefe cephesinden olduğundan, bunlara karşı Kur’an ayetlerinin içindeki manaları çıkarıp, kör gözlere de gösterecek şekilde tevhid, haşir, nübüvvet gibi konuları isbat eder. Başka hiç bir tefsirde rastlanılmayan misallere, ilmi delillerle, parlak bir şekilde izah ve ispat eden bir tefsirdir. Kesbi ilimle değil, vehbi ilimle yazılmıştır. onun için çoğu kısmı, sünühat nevindendir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*