Said Nursî helâllik istedi mi?

Kadir Mısıroğlu 10 Şubat akşamı bir televizyon programında Bediüzzaman ile ilgili doğruluğu şüpheli olan hatta iftiraya varacak derecede pek çok söz sarf etti.

Her şeyden önce tek kaynaktan edinilen bilgileri insanlara anlatırken dikkat etmek gerekir. Zira insanlar o andaki halet-i ruhiyesi ile konuşulan sözleri farklı bir şekilde anlamış ve ifade etmiş olabilir. Bu sebeple tarihe mal olmuş kişilerle ilgili değerlendirme yaparken çok dikkatli davranmak bir zorunluluktur. Aksi takdirde büyük bir vebal yüklenilmiş olur.

Doğruluğu şüpheli konulara gelince; ilki Bediüzzaman vefatından çok kısa bir süre önce Urfa’ya giderken Ankara’da Osmanlı Hanedanından bir yaşlı hanım ile görüşme yaptığı ve kendisinden helâllik istediği ifade ediliyor.

Her şeyden önce helâllik istemek kötü bir şey değildir. Lâkin bunu ifade ederken Bediüzzaman’a yakıştırılan “gençlik fırtınaları yüzünden II. Abdülhamid’e karşı çıkmakla hata ettim, bu yüzden torunu olan sizlerden helâllik istiyorum” ifadesi, çok düşündürücü ve yanlıştır.

Bu ifadeyi kullanan Kadir Mısıroğlu’nun Bediüzzaman’ı yeterince tanımadığı ve eserlerinden pek de istifade etmediği anlaşılıyor. Bir kere Bediüzzaman yanlış bir şey yapmamıştır ki bundan dolayı bir nev’î özür dileyip helâllik dilesin. Kaldı ki helâllik dilemek için kişinin şahsına müracaat etmek gerekir. Niçin torununa gidip helâllik istesin ki?

Bediüzzaman doğuyu aydınlatmak ve yüzyıllardır birikerek gelen problemlere çözüm bulmak için “Medresetüz Zehra” projesini hayata geçirmek üzere 20. Yüzyılın başında İstanbul’a geldi. Defalarca müracaat etmesine rağmen Padişah II. Abdülhamid tarafından kabul dahi edilmedi. Üstelik müracaatı görmezden gelinerek adeta “ihsan-ı şahane” adı altında kendisine bir nev’î rüşvet verilmek istendi. Bunu reddedince de önce hapse sonra da mecnun denilerek hastaneye gönderildi.

Fakat Bediüzzaman’ı hiçbir zorluk amacından yıldırmadı. O attığı her adımı bilerek atıyor Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu derin ilmi sayesinde kararlı ve istikrarlı bir şekilde hareket ediyordu. Nitekim Abdülhamid’e benimsetemediği projesini Sultan Reşat’a kabul ettirmiş hatta gerekli tahsisatı çıkararak Şark Üniversitesinin temelini atmaya da muvaffak olmuştu. Lâkin Dünya Savaşı çıkmış girişim akamete uğramıştı.

Savaştan sonra projesinin peşini bırakmayan Bediüzzaman bu sefer Ankara’ya gelmiş yeni hükümete bu projesini kabul ettirmiş hatta gerekli tahsisatı da çıkarmaya muvaffak olmuştu. Fakat o devir insanları Bediüzzaman’ı anlamak idrakinden yoksundu. Medreselerin kapatılmasını bahane ederek bu çok önemli projenin hayata geçmesini önlediler.

Şimdi kalkıp “Bediüzzaman helâllik diledi” demek ne anlama geliyor? Her şeyden önce bakalım Abdülhamid helâllik diledi mi? Veya Bediüzzaman hakkını helâl edecek mi? Zira hata eden başta padişah olmak üzere onun yardımcıları ve devleti yönetenlerdir.

Kadir Mısıroğlu’nun yanlışları bir tane değil ki. Yanlış yanlış üstüne geliyor. Abdülhamid’i yüceltmek uğruna yaptığı bütün hataları tevil etmeye çalışıyor. Bu da yetmiyormuş gibi “Bediüzzaman’ın Eski Said dönemi var bir de Yeni Said dönemi var” diyerek güya gaye ve amaçlarından vazgeçtiğini, fikir değiştirdiğini ifade ediyor. Bu ne cüret ve ne büyük bir yanılgıdır Ya Rabbim!

Kadir Mısıroğlu’na teklifim şudur: “Lütfen bu şekilde ipe sapa gelmez konuşmalar yapmak yerine açın o zatın kitaplarını okuyun, ondan sonra ne söyleyeceksen söyleyin.”

Bediüzzaman, gaye ve ideallerini sadece sözle ifade etmekle kalmamış bunları aynı zamanda yazılı eser haline getirmiştir. Eğer onu gerçekten tanımak istiyor isek en çok değer verdiği “Risâle-i Nur Külliyatını” bir zahmet okuyup anlamaya çalışmamız gerekir. Aksi takdirde söylediklerimiz birer safsata hatta bir iftiradan ibaret kalacaktır, vesselâm…

Vehbi Horosanlı

image_pdfimage_print

63 Yorum

 1. Benimde Merak ettiğim şey şu yazıdada belirtildiği üzere kurulacak medrese için iki ayrı dönemde tahsisat sağlandığı söyleniyor fakat bazı sebeplerden ötürü muvaffakiyet hulusa gelmiyor peki bu paralar ne oldu ?

  • Tahsisat ayrılmış. Sultan Reşad döneminde 1000 altın Van valiliği ne gönderilmiş. Bu para ile temel atılmış fakat 1. Cihan harbi patlak verince devam etmemiş.
   Bütçeden odenek ayrılmış fakat proje vücuda gelmeyince ayrılan odenek kullanılmamış.

   • Bir rivayete göre 90 bin altın verilmiştir. Her haluk-arda bu meblağın akıbeti meçhul. Bunun aydınlatılması lazım.

 2. 1.sinde para Van\’daki devlet memurlarının yedinde idi, harb çıkmasa idi medresenin inşasına harcanacaktı, harb çıkınca devlet savaşta kullandı…

  2.sinde ise inkılablar ve Şeyh Said kıyamı neticesinde devlet bu kararından vaz geçti..

  ( Bir Rica: Biraz müdakkik olalım ve Said Nursi\’yi iyi tanıyalım lütfen, Su-i zann ediyormuşsunuz gibi bir mana geliyor sualinizden.).

 3. Benim merak ettiğim ise şu;
  Abdülhamid Han Hazretleri müceddid alim idi. Tarihte hiç bir islam alimi başka bir islam alimine karşı çıkmamıştır. O halde Said Nursi neden kendisinden daha yüksek bir evliya olan Abdülhamid Han Hazretlerine karşı çıkıyor. Bence bunu araştırmak gerekiyor.

  • Hiçbir evliya hiçbir evliyaya karşı çıkmamış öyle mi ? Sahabeler arasinda hz.Ali ile hz.Aişe ve Talha Zübeyir mabeynindeki savaş neydi ?
   Cahilane konuşmayın. Abdülhamid Han ‘ın daha buyuk veli olduğunu kim biliyor ? Allah katına çıkıp da mi baktin ?

  • Eski Said, bazı dâhi siyasî insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi, çok dehşetli bir istibdadı hissedip ona karşı cephe almışlardı. O hiss-i kablelvuku tâbir ve tevile muhtaç iken, bilmeyerek resmî, zaif ve ismî bir istibdat görüp ona karşı hücum gösteriyorlardı. Halbuki onlara dehşet veren, bir zaman sonra gelecek olan istibdatların zaif bir gölgesini asıl zannederek öyle davranmışlar, öyle beyan etmişler. Maksat doğru, fakat hedef hatâ…

 4. Abdulhamid Han Alim idi fakat müceddid değildir. Müceddidliğin tanımına bakmanızı tavsiye ederim. Hal böyle olunca da makam olarak da Bediüzzaman(RA)’dan üstün değildir. Abdulhamid Han Halifedir fakat asrın müceddidinin kim olduğu eserlerinden belli olması münasebetiyle kim olduğu ortadadır vesselam..

  • Ben bu kadar siyasetle içli dişli olan bir evliya hatırlamıyorum bilmem anlata bildim mi

   • Tarih bilmediğin için hatırlamıyor olabilirsin. İnsanlar bilmedikleri şeyleri hatırlayamazlar.

   • “Evliya”:Velinin çoğulu.Veli-Vali-Vilayet:Aynı kökten gelir.Anlamı:Koruyucu,kollayıcı,gözetleyici ve ihtiyaçlarını karşılayan demek olduğuna göre;Kuranı Kerimde:”Allah cc. İnananların velisidir”,”Müminler,Allahı veli edindiler”,”Resul ve İnananlar Allahı cc. Veli edindi”.gibi ayetlerden anlaşıldığı gibi:Genelde veli Allah cc. Özelde ise herhan gi bir şahsın veya şahısların,velayetini üzerine alma anlamı taşır.Bu itibarla Velinin velisi olmaz.

  • “Müceddid”Lafzı, asrımız da dini yenileyen anlamında kullanılıyor. Oysa Din-i İslam Kıyamet sabahına kadar geldiği gibi kalacaktır. Zira ALLAH cc. bizzat bu dinin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Zaman zaman bazı softalar çıkıp birtakım hurafeler ve bidatleri dindenmiş gibi gösterse de ehli tarafından reddiye ile cevaplandırılmıştır.

 5. Öncelikle neden bu denli tepkilisiniz anlamak zor. Peygamberler ismet sıfatını haizdir lakin onlar dahi hatadan müstağni değildir ki, gelmiş ve gelecek insanların en şereflisi efendimizin dahi hata ettiği ve bunun vahiyle düzeltildiği ehlinin malumudur. Günümüz müslümanları ise bazı liderlere bırakın günahı hatayı bile yakıştıramaması gariptir. İmamı azam fetvasından dönebilir yanılabilir ama günümüz üstatları sözüm ona yanılmazlar. Sultan hamit bediüzzamana zulmetse o onun şahsınadır ama sultana karşı gelenlerin bütün ümmete gelen zarara ortak olması ne dehşetli bir mesuliyettir düşünülsün. Allah adamları hakla kabul ettirsin yoksa hakkı günümüz mutaassıplarının yaptığı gibi hakkı adamların keyfine tabi kılma çabasından bizi muhafaza buyursun.

 6. kardeşim bir şey söylemek istiyorum said nursi yanlış birşey yapmamıştır diyorsun sadece risale okursan yanlış yapsada göremessin hem said nursi denilen zat peygamberlerden dahamı üstün yanlış bi şey yapmasın sen nerden biliyorsun yanlış yapmadığını kendi talebeleri dışında başka yazılan kaynaklardan da oku sadece risaleyi okuduk iman ettik dersen olmaz kim yazarsa yazsın hiç bir kitap kuran ın önüne geçemez sizin net sitelerinde bile risale kelimesinin geçtiği kadar kuran ı kerim geçmiyor

  • risalenin kendisi zaten kuranı_ı kerimin açıklayıcı hükmündedir. okumadan anlamadan akıl süzgecinden geçirmeden yorum kıtlığı yapmayalım lütfen …BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR DER İLK RİSALE, KURANI KERİMİNDE BAŞINDA İLK BİSMİLLAH VARDIR..
   zaten risale kolay yazılmamıştır masa maşında yorum yapılmayacak kadar en azından ne zahmetlerle ne engellemelerle yazılmıştır bizde onun 100/1 kadar zahmet edip okusak zaten ne ben bunları yazmış olurdum nede siz bilmeden aksini sölemiş olurdunuz. paralar nere gitti deniyor 🙂 gülüyorum ve geçiyorum said nursi peygamber deildi evet bir ilim adamı ve bir din adamıydı aksini söleyen yokki risalede her zerresinde kurandan damlalarla dolu okuyana hatta kuranda bizim anlayamayacağımız konularda ona müracaat edilirdi.. böyle bir eserden başka yok elimizde kıymetini bilelim

 7. Rahmetlik üstat ve Abdu’l hamit arasındaki ihtilaf tam yüz sene önce gerçekleşmiştir.Zaman ve tarih en büyük müfessirdir.Rahmetli mahlü Sultan medreselerden fen ilimleri ve matematiği kaldırmış ve sultanileri açarak çift başlı eğitim öğretimi uygulamaya koymuş ve bu gün devam eden iki ayrı zihniyetin temelini atmıştır.Üstat bunu yanlış buluyor.Sen ey bu günü yaşıyan insan, yüz sene sonra haklıyı anlıyamaz mıyız?Neden filan da hata edebilir ğenel yargısıyla bu milletin temizlenemiyen hastalığına gözümüzü kapatalım.Saygılar

  • Ey mübarek adam Zaman en güzel müfessirdir. Üstad Bediüzzaman siyaseten haklı olarak maşrutiyeti istemiş onu savunmuştur. AncaK bir şeyi istemek ayrı onu hayata geçirmek yada geçirecek kişilere destek vermek ayrıdır. Üstad ittihat terakkiye destek vermiş hatta selanikte enver paşanın ardından hutbe okumuş ve meşrutiyeti savunmuştur. Selanik hutbesi meşhurdur. Ama gel gör ki üstadın destek verdiği grup devletin yıkılmasına sebep olmuştur. Yani siyaseten ittihatcılar ve ona destek verenler çuvallamıştır. Üstad ise ittihatçılardan bir süre sonra hakikati görüp ayrılmıştır. Yani üstadın siyasi ufkuyla Abdülhamidinkini kıyaslamamak gerekir. Abdülhamid siyaseten deha derecesindedir. Hadiseler ve zaman bunu göstermiştir.

 8. Ercan kardeş Risaleleri 1 kere olsun okursanız özellikle 2. şua kısmını Risale-i nurların geçmiş asrın ve bu asrın ve gelecek asırların bir müceddi olduğuna kanaat edeceksiniz. Lütfen etraflıca 2. şuayı okumanızı tavsiye ederim tüm risaleleri anlıyarak okuduğunuz zamanda risalelerde kuran ve sünnetten başka hiçmir mesele olmadığını göreceksiniz,meseleri Ya Allahın zatına,sıfatına şuunatına isimlerine fiillerine ahiret imanına imanın erkanının ıspat ve izanına akılları ve kalpleri hazır eden bir eser olduğuna kanaat etceksinin zaten zizz müşteri olmasaydınız itiraz etmezdinin 🙂 demekki risale-i nurların müşterisiniz Allah Bizleride Sizleride Kur’an etrafında toplayan mücahitlerden eylesin AMİNNN…

 9. Abulhamit han çok büyük bir evliyaydı size Mehmet akif Ersoy’un başından geçen camide hıçkıra hıçkıra ağlayan ordudan istifa etmiş osmanlı komutanını hatırlatırım bir okuyun ondan sonra yorum yapın derim…

 10. İki kıyaslama yanlıştır. Sultan Abdülhamithan hazretleri (Rahmetullahialeyh )evliya olduğu rivayet edilir.Eğer Said Nursi Hazretleri heallik almışsa bunu da kabul edin ben kesin almıştır demiyorum ama bu kuruluştaki arkadaşların yanlışı şu Said Nursi hiç hata yapmazmış gibi bu yanlış netice de Said Nursi peygamber değildir. Abdülhamithan hazretlerini tanımayanlar kabahet arıyorlar.Eğer İttihat ve Terakki sultan abdülhamidi indirmeseydi tahttan devlet ilerlerdei. Unutmayınki arkadaşlar Abdülhamitten önce borçlar 300000 altındı sultan bunu yanılmıyorsam 30000 e düşürdü kısacık saltanat hayatı boyunca lütfen böyle değerli bir şahsiyete çamur atmayın. Ben sultanın said nursiyi hapse attıracağına rüşvet teklif edeceğine hiç ihtimal vermem o sultanki düşmanını bile affetmiş said nursi hazretlerinimi hapse attıracak ayda atılacak ve haberi olmayacak. Kadir Mısıroğlunun dediği kesin doğrudur demem bilemem ama kendisi boş değil kaynaklarla konuşuyor .

  • Tarihi belgeleri var sen cahilsin haberin yok. Sultan bediuzzaman i timarhaneye attirmistir. Hala kendi fikrini beyan ediyor.sen kimsin tarihi belgeler varken.

   Bir de en önemlisi Said Nursi yi hata yapmaz gibi gosteriyorlar diyen cahiller aynı şeyi neden sultan icin soylemiyorlar.
   Sultan peygambermiydi?
   Hadi cevap verin cahiller !

   • Şöyle söyleyim:Said nursi Istanbula geldiğinde çok genç ve toy bir delikanliydi.Sultan onu tımarhaneye attırdıysa eğer,yapmıştır bır kabahat.Sait nur sinin kendisi bile hayatının bu dönemini eski sait diye nitelendirip hatalarını izhar ederken,size ne oluyor ki, sanki ismet sıfatını taşıyan bir peygamber muamelesi yapıyorsunuz?

 11. Zaman Abdülhamid Han’ı dai Bediüzzamanı da haklı çıkarmıştır.İkisi arasındaki ihtilafı bırakıp yaptıklarını takdir edelim.ALLAH C.C.Rehber olarak onlar gibi insanları nasnip etsin.ALLAH’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

  • Zaman Abdülhamid hanı haklı çıkardı ama Said Nursi’yi haklı çıkarmadı. Selanik Konuşmasında ne dedi said nursi? “Yeni hükûmet-i meşrûtamız mu’cize gibi doğduğu için, inşaallah, bir seneye kadar -Çocukken beşikte konuşuruz. (Meryem Sûresi: 29.)- ayetinin sırrına mazhar olacağız.” dedi.

   Şu lafa bak yeni hükümeti meşrutamız mucize gibi doğmuş. Öyle mi oldu? Hayır 2. meşrutiyetle beraber osmanlı felaketten felakete sürüklendi.

   “hükûmet-i meşrûtamız mu’cize gibi doğduğu için, inşaallah, bir seneye kadar -Çocukken beşikte konuşuruz. (Meryem Sûresi: 29.)- ayetinin sırrına mazhar olacağız.” diyor yani İnşallah bir seneye kadar meşrutiyetin ilanını ile mucize gibi güzel şeyler olacak demek istiyor ve dediği gibi olmadığını tarihsel olaylarla sabit.

 12. T.B.M.M lisinde sultan Reşat ın tahsis ettiği altınların bankınota çevrildiği halde orada bir zatı görüp .onunla baş edilmez diyerek van a döndüğünü okumuştum sonrası malum külli hizmet. tam metnini yazabilecek varsa sevinirim.

 13. 1. yazdığınız yazıda kadir mısıroğluna cevap dahi verememktesiniz.2.Bu tarihçiye o kadar hata yapıyor derken acaba bir kitaını okudunuz mu veya bir kitabında ki hataları dile getirecek azıcık bilgi birikiminiz var mıdır?3.5.şuada deccal olarak sınıflandırılan bir islam düşmanıyla abdulhamidi düşürmek için beraber hareket etmesini nasıl hatasız kabul edebiliyorsunuz.bu hatayı ki belgeyle sabit üstad kabul ederken sizler neden sevdiğiniz insanlara hatasız kabul etme gibi büyük bir gayri islami tutum içine girebiliyorsunuz.4.üstadı hatasız kabul eden sizler tersini ispatlayamayacağınız ve ispatlamadığınız şeyleri nasıl iftira diye hemencecik itham edebiliyorsunuz.5.kadir mısıroğlunu üstadın kitaplarını okumamış olma ihtimali üzerinde nasıl durup konuşuyorsunuz,ihtimal olduğunu söyleyen sizler bu yaptığınızın yanlış olduğunun farkında değil misiniz?6.tarihi bi kaç kaynaktan azıcık bilmiş olsaydınız o zamanın nasıl bi dönem olduğunu bilirdiniz.o gün sultanın karşısında olanlar ülkeyi devraldı ve hiç istemediğimiz kara bir dönemi başlattığından da mı haberiniz yok?7.insanları hatasız görmeyin insanlara bir hata payı tanıyın.hata sevap dengesine göre değerlendirin. 8.bizlerde risalelerden yararlanmaktayız,üstadın samimiyetine bilgisine güvenmekteyiz.insanoğlu hata yapar unutmayın.islami düşünce budur.önemli olan hatasında devam etmemesidir.9.sözlerim kimseyi kırmasın sadece bu yazıyı okuyanların birazcık düşünmesini istedim.

 14. Bi kere bu makaleyi tazan said nursiyi gözünde putlaştırmış kadir mısıroğluna karşı said nursiye iftira ediyo demişsin gösterdiğin kaynak risaleyi nur bundada elbet kişisel görüşler vardır ve bazı görüşleri said nursi efendi kedine göre farklı yorumlamış olabilir said nursiye kötü bir şey söylemiyorum elbet bir alimdir islamın mücahididir ama insandır hata yapabilir bide baktığinda kadir mısıroğlu senden daha bilgili bir kişi senin bilmediğin şeyleri bilebilir bunda şaşılacak bişey yok nerdeyse 80 yaşında ve ömrü batıla karşı çıkarak islamın galebesi için geçirmiş biri elbet hatası vardır zaten bunu kendide sohbetlerinde söylüyo hatam varsa söyleyin diye elbet senin söylediğin doğru şeyler vardır fakat kadir mısıroğlunun sadece bir lafına bakıp diğer söylediği şeyleri kaale almamak haksızlık ve insafsızlıktır kadir mısıroğlu kendi said nursinin şerif seyid olduğunuda söylemiştir said nursinin de faziletiyle ilgili bir olayda anlatmıştır o yüzden bi daha düşün eğer söylediklerinin tamamen doğru olduğunu düşünüyosan başka bi kaynakta göster

 15. [quote name=”Tuncay BAHADIR”]Benimde Merak ettiğim şey şu yazıdada belirtildiği üzere kurulacak medrese için iki ayrı dönemde tahsisat sağlandığı söyleniyor fakat bazı sebeplerden ötürü muvaffakiyet hulusa gelmiyor peki bu paralar ne oldu ?[/quote]
  Bediüzzamanın mederese yapımı için aldığı para 1. dünya savaşında keçeliler adlı orduya gidiyor beyefendi. Paaraların nereye gittiğini merak ediyorsan bediüzzamanın kendi ve kardeşinin mal varlığına bakman yeterli….

 16. 2. yorum olarak şunu beyan etmek istiyorum ki bediüzzamana karşı abdulhamidi 40 evliya tasarrufunda diyenler ve bediüzzamanı onu devirmekle suçlayanlar iki hata yapmaktalar 1. olarak bediüzzaman devirmek için girişmedi devirenlere de karşı çıkmadı 2. olarak ise abdulhamidi seven hatta evliya diyenler MEHMET AKİF ERSOYUN istibdat adlı şiirinde abdulhamidi nasıl andığını ve ne denli eleştirdiğini göreceklerdir. Bundan dolayıdır ki kuru bir osmanlıcı olan mısır kafa da mehmet akife “pez..nk” diyen konuşması you tubede mevcuttur. Osmanlı islama hizmet etmiş bir devlettir evet amma osmanlı islamın ne merkezidir ne menşeidir ne de islamın tartışılmaz devletidir. Bunu çok sorgulayan kardeş katline cevaz veren bir ulema göstersinler evvelden HZ Ömer lendini tehdit eden lülüyü takip etmek isteyenlere durun bir kişi suç işlemeden suçlu olmaz demesi ve HZ Alinin katiline sadece bir kılıç vurulmasını istemesi ve kendinden sonra haricileri öldürmemesini istediğini bilirken bu katliama fetva diyen ve islamın emri de bu imiş gibi ahmakça ve islama iftira atarcasına savunmaları açıkça REDDEDİYORUM DELİLİ OLAN VARSA YAZSIN!!!

 17. Abdülhamit han evliyadır. Velayeti suğra sahibidir. Velayeti suğranın vartaları çoktur. Bunda şaşılacak birşey yok.
  Yani evliya olmak %de% hatasız olmak değildir. Ama müceddidler velayeti kübra sahibidir. Vesselam

 18. Kardeşler. Abdülhamit Han boş birisi değildir..Bir çok kaynakta onun evliya olduğunu söyleyebileceğim olaylarını okudum…

 19. Öncelikle şunu belirtmek gerektir ki bediüzzaman hazretleride abdülhamit hazretleride sizin bizim konuştuğumuz perdeden konuşan insanlar değildir.Her iki zatında bildiği düşündüğü ve şeriatı muhammediye ye uygun görüşleri vardır.Bu nedenle çelişkileri muhtemeldir.Bunda herhangi bir büyüklük küçüklük söz konusu değildir.Yazıldığı gibi peygamberler bile hata işleyebilir.Her iki zatında hata işlemiş olma ihtimali vardır fakat bu onların temel ideolojide çeliştiklerini göstermez.Bu yazıyı yazan kardeş olayları daha geniş bakış açısı ile görebilirdi…Göremediği için yanlış yönlendirmeler ve yorumlar meydana geliyor ve gayesi islam olan insanların zamanı boşa harcanıyor lütfen bu zatların büyüklüğü değil temel ideolojimizi nasıl galib edebiliriz onu düşünelim… Selamun Aleyküm…

 20. Kadir Mısırlıoğlu’ nun halk tarafından pirim yapan tek tarafı kemalizme görünüşte karşı çıkıyor olması. Görünüşte kelimesini bilerek kullanıyorum. Eğer gerçekten kemalizme karşı ise tüm ülkeyi dolaşarak güya dindar olan, tek başına iktidar döneminde. a) Koruma kanununun anayasadan çıkarılması. b ) Sahte inkılap tarihi dersinin ilkokul, ortaokul, Lise ve Fakültelerden tamamen kaldırılsın. diye konferanslar vermelidir. Dindar kişilerle ve kurumlarla organize şekilde İmza kampanyaları düzenlemelidir. Hükümetten devlet idaresinden kemalizmi dışlaması için resmi taleplerde bulunmalıdır. Kendisini gönül verdiği ekip iktidarda iken bunları yapmayacaksa kendisi görünüşte kemalizme karşı. Gerçekte sadece rant sağlamak için kemalizm aleyhine çalışıyor değerlendirmesinden kendini kurtaramayacaktır. Pensilvanya’ya haddinden çok fazla saldırırken bu günlerde kemalizm ile problemi yokmuş gibi davranması hayret vericidir. Aklı varsa son dönemlerinde gerçekten kendisinin ömrünün en büyük mücadelesini eğitimden kemalizmin dışlanması için çok ama çok büyük gayret istiyoruz. Ahir ömründe kemalizmi dışlamaktan ve Risale-i Nurlara nazarları yönlendirmekten başka bir görev kendine tanımlamamalıdır. K
  Kemalizmle mücadele sahasında çalışırsa hakikaten hürmetle anılır.

  • sen neyaptın şimdiye kadar mübarek. Mısıroğlu da nurcular da diğer ehli sünnet cemaatleride aynı amaç için hizmet eder. Sen en güzel benim mesleğim diyebilirsin. Ancak başka bir meşrebin yaptıklarını küçük göremezsin yanlız benim mesleğim hak diyemezsin.

 21. [quote name=”my13″]Abdulhamid Han Alim idi fakat müceddid değildir. Müceddidliğin tanımına bakmanızı tavsiye ederim. Hal böyle olunca da makam olarak da Bediüzzaman(RA)’dan üstün değildir. Abdulhamid Han Halifedir fakat asrın müceddidinin kim olduğu eserlerinden belli olması münasebetiyle kim olduğu ortadadır vesselam..[/quote]
  Konuyu hortlatmak gibi olacak kusura bakmayın. Lütfen bazı noktalarda hassas davranalım. Külhanbeylik yapmanın alemi yok. Kişilerin takvasını ancak Allah bilir. Abdulhamit Hanmı daha üstündür Bediüzzamanmı bu hususta yorum yapmak tehlikelidir. Ben Bediüzzamanı severim ve tatbik etmeye çalışırım fakat Kuran ve Sünnete uyduğu ölçüde. Yanlış yapmamıştır diye bir düşünce içerisinde olmak doğru değildir nitekim yazının içeriğinde ve arkadaşların yorumlarında sıkca bu ifadeye rastladım. Bediüzzaman büyük bir alimdir kabul ediyorum ama lütfen bazı hükümleri vermeden önce düşünelim.

 22. yukarda abdulhamit ondan özür veya heallik dilemeliydi diye bir yer var ya orası zoruma gitti.. bu ne haddiini bilmezliktir.. herkes risale okumaya mecburmudur ki siz önce risale okuyun sonra tarihi araştırın gibi safsatatalar var…

 23. kardeşim her insan hata yapar zaten Bediüzzaman hazretlerinin o zaman ki 1.SAID DÖNEMİ kendisine zaten değiştiğini belirtiyor tarihte pek çok insan hata yapmıştır dönerse zaten sevaba çevrilir Abdülhamid Hana karşı yapılan isyan ve hareketler devleti nasıl bir yıkıma götürdü bunu herkes biliyor ve ben ilk başta çok katı olan ve daha sonra bana kim ne zulmetmisse hakkımı helal ediyorum diyen ve yalnızca çok küçük bir azınlıka karşı dini sebepten dolayı helal etmeyen dikkat kişisel sebepten dolayı değil BediüzzamanI masum seviyesine çıkarmadan seviyorum ve Osmanlının Dehası olan İslâm halife olan Abdulhamidi de seviyorum Allah ikisinide cennet mekan eylesin

  • Cennetmekan Abdulhamithan ile asrımızın Müceddidi Bediüzzaman Said’i Nursi arasında hatta, istiklal Şarimiz merhum Mehmet Akif Ersoy namzetlerinide işin içine katarak,aralarında husumet ,fikir ve görüş ayrılığı varmışçasına fikir beyanetmek gaflettir.

   Kasten yapılıyorsa ihanettir.

   Vakti zamanında,Namıkkemal,Ziyapaşa,Mithatpaşa vs,vs lerin yaptıkları ihanetten bir farkı yoktur. Hele ülkemizin bir geçiş dönemini yaşadığı ülkemizin geleceği için sağlam köprüler atmaya, birlik ve beraberliğimizin çok sıkı bir şekilde pekiştirilmesi gerektiği çok nazik bir dönemde.

   Yok Cumhuriyetciymiş,bilmem neciymiş bunlar safsata. Önemli olan Kur’an ımızın gösterdigi yolda birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin ve zülüm altında yaşayan Müslümanların işgalden kurtulması için çalışmaktır.

   Dünyaya barış ve huzurun gelmesi için çalışmaktır.

 24. Ya abi anlamiyorum boyle kendi hocasini muceddid gibi gosterenleri. Neye gore muceddid arkadasim sizden baska kim diyor. imami Rabbani desen abdulkadir Geylani desen anlicam, yok abi su kitabin surasini okursan anlarsin muceddid oldugunu, cogu ehli sunnet buyuklere gore alim bu Mubarek insan , gonlunuzu vermissiniz iyi etmissiniz bu kadar yani. Gavs Sultan Abdulhamid Han k.s hem Kadiri tarikatindandir. Eger istemediyse bir sey gormustur Sultan. Sen Sultani anla sonra her seyi anlarsin guzel kardesim. Birakin bu siyasetleri

  • Kardeş bu onların ne kadar cahil olduğunu da gösterir bu kendi fikriyatları değildir. Abilerinden duyduklarıdır. Kendi fikriyatları bunu ayırdedecek seviyeye gelse bu gibi benzetme ve karşılaştırmaları yapmazlar böyle mübarek zatlar hakkında yapmazlar. Olayın kader kısmını düşünmeden konuşuruz böyle sayfalarda.

 25. Ya arkadaslar Nurcu kardeslerin hocasi meceddiddir baskasi olamaz yani kesin O. Arkadasim Gavs Sultan Abdulhamid Han 3kitayi 33 sene idare nasil etti beyniniz kavrayabiliyor mu. Onun ileri goruslulugu bir tasadufmu. Kendisi Kadiri tarikatindan bir Veli idi. Bediuzzaman hz su kitabin surasina bak anlarsin muceddit oldugunu bilmem ne, cogu alime gore ehli sunnet alime gore kendisi alimdi bu kadar. Ufacik beyinlerimizle bisey biliyomusuz havalari vermeye gerek yok, kaldiki Osmanli vesilesi ile bize tertemiz ulasmistir nankor olmayalim

 26. Üstad Hazretleri Abdulhamid Hazretleri için mazlum ve mağdur Padişah diyerek ona haksızlık yapıldığını söylediği gibi kendisininde daha önceden beri Müslümanların yaralarına çare olacak Dini ve Fenni İlimlerin aynı anda Okutulacağı Okullar ile kurtuluşun mümkün olduğunu beyan etmiş ancak bu girişiminin dikkate alınmamasından dolayı itilafa düşmüşlerdir.Alimlerin birinci vazifelerinden birisi Halk içerisindeki sıkıntıların yöneticiler tarafından görülmesini sağlamaktır.Ancak Çok sıkıntılı olan o dönemde Sultanın etrafında bulunan bazı ferasetsizler çareyi sadece Devleti ayakta tutmakla sağlamak istemişler neticede herşeyin temeli olan Eğitim ve Öğretim e ağırlık verilememiş ve Ülke içerisinde Bediüzzaman Hz.lerinin dediği projede okutulacak gençler yurt dışına gönderilmiş ancak döndüklerinde Abdulhamid Hz.lerini devirmek için eğitim aldıkları avrupaya hizmet etmişlerdir.İşte Bugünde bu sıkıntıların devam etmesinin sebepleri ozamanda temelleri atılamayan fenni ve Dini ilimlerin bir arada okutulması projesinin gerçekleşmeyip bugün bize ait olmayan eğitimlerle hala uyuyor olmamızdır.

 27. Kadir Mısıroğlu’nu uzun zamandır tahkikle birlikte takip ederim çok başarılı bulduğum yönleriyle birlikte çok da ilim erbabına yakışmayan hatalarına rastladım kendisini sevenler kabul etmelidirler ki şahsen fevridir, ne kadar malumatı olsa da fevriliğinden ötürü olayları hikmet nazarından bazen süzemiyor. Bazı olayları yorumlayacaksan o zamana gitmeli o zamanın emin eşhasından, ilim erbablarından istifade edilmelidir, bu konuda dönemin allemelerinden yaptığım araştırmalarda Said Nursi hakkında; birçok alim hatta şeyhülislamlık yapmış zatların kanaatleri emsalsiz bir alim olduğu yönündedir,hatta dönemin şeyhülislamı ingiliz işgalindeyken ingilizlerin meşihattan sordukları suallere Bediuzzamanın anında yanıt verdiğini , 15 gün o sorunun cevabını bulmak için kütüphanede uğraştıktan sonra aynen Üstadın cevabına ulaştığını söyler, lütfen araştırın. Eğer Said Nursi anlaşılmış olsaydı bugün sıkıntılar içindeki vatanımız süper güç olarak dünyaya hakimiyetine devam edecekti. Ehli ilmin kanaatiyle Said Nursi ilmi kelamda tecdid yapmıştır, buda muceddidlik vazifesinin sahibi olduğunun açık göstergesidir. Cennet mekan Abdülhamit han hazretleri zannımca velidir, ancak Üstadla zamanın bazı dar görüşlü bazı paşaları sebebiyle görüştürülmemiştir, Allahu Alem bu böyle olacakmış diyelim konuyu uzatmayalım, İnşaAllah en gür sada İslam’ın sadası olacaktır yakındır.

  • Mustafa kardeşim aynı fikriyattayim sizinle bu sayfa sahibi misiroğlu gibi bu sefer Abdülhamid Özür dilemeliydu diyor bu da misiroğlu nun ki gibi yanlıştır bende 20 senesi i tarihe edebiyata sarfetmis kişi olarak beyan ederim ki Bediüzzaman ve Abdülhamid ikiside zamanlarında anlasilamamistir Bediuzzamana en büyük kiskancligi bazı tasavvuf erbabı yapmıştır

 28. Osmanli sultanlarina laf etmeniz halifelige laf etmenizdir!!! Halifelik S.A.V dayaniyorsa Abdulhamid Han icin konustugnuz her cumle onada gitmektedir..dikkatli olmak lazim..halifelik kimdeyse maneviyatta o ustundur.said nursi bir alim olabilir onun yolundan gidenlere..Osmanlinin yikiminda kimin parmagi varsa halifeligide yikmistir.pismanligi ondandir said nursinin..hatasizlik S.a.v ait ..

 29. Kadir misirogluna cok telasli bir cevap vermissiniz sanki hiiic bediuzzaman hazretleri ile sultan abdülhamid karsi karsiya gelmemis gibi… yanlis yaptigini anlamakta bir buyukluktur vesselam… isin aslini herkez cok sonradan fark etmis simdi hala ugrasiyoruzki islam i guzel yasicaz diye… bide artik kimse kimseye camur atmasa iyi olur insallah az kaldi kiyamete dua edin

 30. İslamda kurana göre ;bilmediğimiz şeyin peşinden gidilmez yani düstur edinilmez.Amma ne olduğunu araştırın der kuran.

 31. Mehdi hakkında ki görüşleriniz nelerdir said nursi hz büyün bi evliya dır ama Abdülhamid Han da evliya dır. Bediuzzaman hz 1.ve 2. Said der siyaset yaparak hata ettim der bunu kabullenmiyorsunuz . Ve said nursi hz ni mehdi olarak görüyorsunuz. Mehdi ile ilgili hadisleri kabul etmeyip said nursi yi mehdi olarak görmeniz için hangi delile dayandirdiniz. Cvp ı meal olarak bana atarsanız daha güzel olur

 32. merhaba

  Kadir Mısıroğlu, Bediüzzaman’ ın Sultan Abdülhamit Han aleyhine bir nutuk irad ettiğini söylüyor ve nutkun aslının elinde olduğunu beyan ediyor. bu doğru mudur ? ayrıca Bediüzzaman ittihatçıların merkezi olan selanik’ e gitmiş ve İttihatçılarla birlikte hareket etmiş midir ? son olarak Sultan Reşat’ tan 40 bin altın almış mıdır, istiğna düsturuna sahip olan Bediüzzaman’ ın bu parayı aldığını düşünmüyorum ama almışsa nerede harcamıştır.

  saygı ve sevgilerimle

  • Evet selanike gitmiş ve meşrutiyeti çok aşırı bir şekilde övmüştür. Konuşma metnini aşağıya kopyalıyorum :

   HÜRRİYETE HİTAB

   Ey hürriyet-i şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun ki, benim gibi bir bedevîyi tabakât-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve ûmum millet zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile tebşîr ediyorum. Eğer aynelhayat Şeriatı menba-ı hayat yapsan ve o cennette neşv ü nema bulsan, bu millet-i mazlûmenin de eski zamana nisbeten bin derece terakkî edeceğini müjde veriyorum. Eğer hakkıyla seni rehber etse, ağraz-ı şahsî ve fikr-i intikam ile sizi lekedar etmezse…

   Ya Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, -1- hakîkatinin küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. Şöyle ki:

   Asya’nın ve Rumeli’nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umûmiyede arayan ve istibdadı arzu edenler (burada bir ayet söylüyor bkz dipnot 2) demeye başladılar.

   Yeni hükûmet-i meşrûtamız mu’cize gibi doğduğu için, inşaallah, bir seneye kadar ((burada bir ayet söylüyor bkz dipnot 3) sırrına mazhar olacağız. Mütevekkilane, sabûrane tuttuğumuz otuz sene Ramazan-ı sükûtun sevabıdır ki; azapsız, cennet-i terakkî ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Hakimiyet-i milliyenin beraat-i istihlali olan kânun-u Şer’î, hazin-i Cennet gibi, bizi duhûle davet ediyor.

   Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim dahil olalım. Birinci kapısı Şeriat dairesinde ittihad-ı kulub, ikincisi muhabbet-i milliye, üçüncüsü maarif, dördüncüsü sa’y-i insanî, beşincisi terk-i sefahettir; ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum…

   Sakın ey ihvan-ı vatarı! Sefahetlerle ve dinde laubaliliklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkar-ı fasideye ve ahlak-ı rezîleye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı, Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan kanun-u esasî Azrail hükmüne geçti; onları susturdu.

   Sakın ey ihvan-ı vatan! İsrafat ve hilaf-ı Şeriat ve lezaiz-i nameşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk. Şimdi bu ittihad-ı millet ve meşrûtiyet ile, rahm-ı madere geçtik; neşv ü nema bulacağız. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafe-i terakkîden, inşaallah, mu’cize-i Peygamberî ile şimendifer-i kanun-u şer’iye-i esasiyeye amelen ve burak-ı meşveret-i şer’iyeye fikren bineceğiz; bu vahşetengiz sahra-i kebîri kısa zamanda tayyetmekle beraber, milel-i mütemeddine ile omuz omuza müsabaka edeceğiz. Zîra, onlar kah öküz arabasına binmişler, yola gitmişler. Biz, birdenbire şimendifer ve balon gibi mebadiye bineceğiz; geçeceğiz. Belki, camî-i ahlak-ı hasene olan hakîkat-i İslamiyenin ve istidad-ı fıtrînin ve feyz-i îmanın ve şiddet-i açlığın hazma verdiği teshîl yardımı ile fersah fersah geçeceğiz-nasıl ki vaktiyle geçmiştik.

   Talebeliğin bana verdiği vazife ve hürriyetin ferman-ı mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki:
   Ey ebna-i vatan! Hürriyeti sû-i tefsir etmeyiniz; ta elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Haşiye
   Zira, hürriyet, müraat-ı ahkam ve adab-ı Şeriat ve ahlak-ı hasene ile tahakkuk eder ve neşv ü nema bulur.
   Bediüzzaman

   Haşiye: Evet, daha dehşetli bir istibdat ile, pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler.

   1- Ölümden sonra dirîliş haktır.
   2- Ne olaydı olaydı da, toprak olaydım. (Nebe’ Sûresi: 40.)
   3- Çocukken beşikte konuşuruz. (Meryem Sûresi: 29.)

 33. Sultan’ın inip inmesini istemediği kesin değil ama istemişse eğer pişman olduğunada eminim bunu iyi bir şey gibi göstermeye çalışmanız çok yanlış. Adam tahttan iner inmez savaş patlak vermiş ve din elden gitmiş sonuçta yani!?

 34. Kimin mücetdid oldugu Allah cc bilir biz gibi daha nefsi emmarede olan sahislar olarak üst düzey zikir ehli cok kiymetli Cennet mekan Abdülhamid han i elestirmek ne benim hakkim nede burdaki nefsinin emrinde olan kimseye düsmez, yazilarin bir cogunu okudum lütfen bizlerden üst düzey sahslarinda övülmeye ihtiyac lari yoktur biz ölecegim zaman Acaba kelimeye Sahadet getirebilip müslüman olarak mi yoksa kafir mi ölecegiz bunu burdaki kimsenin garantisi yoktur yalniz burda yazilan bir söze itirazim var kendileri su kitaplari okuyun su Kitaplari okuyun diyor ardindan hasa sümme hasa Tüm peygamberlein Ismet sifatina sahipdir onlar Asla hata yapmazlar birisi cikar hz Musa bir insana vurmasi sonuc bir insani öldürmüstür bunun taktiri Allah cc katindadir bir insana vurmak ama amacinin öldürmek olmadida hepimiz ce malumdur Ancak asil söyleyecegim söz sudur peygamberler in peygamberi Efendimiz Aleyüsselam in hata yapmadimi seklinde ifadesi sahsin lütfen siz Ne Risaleyi Nur külliyarindan cok önce islamin temel taslari olan Allah cc nin 14 adet zati ve subuti sifarlarini ve yine Peygamberin sifarlarini Lütfen okuyup ögrenelim bir zahmet , bir cogumuz islamin temel bilgilerini dahi bilmeden zikir ehli Cennet mekan Zatlar hakkinda yorumlar yapmak bizlere düsmez 29,57 Her canli mutlak ölecektir ben dahil burdaki her güzel kardesimiz (biri haric Efendimiz Aleyüsselam a aleni hakaret Eden) ruhumuzu Allah cc nin emanetini bizden alirken kafirmi yoksa müslüman olarak berzah a göc edecegiz her müslüman kardesimin en büyük kaygisi bu olmali yoksa haddimize olmayan kisileri kritize etmek bize düsmez Tabiki hebimizin bir düsüncesi vardir fakat bizler nefsimizin emrinde ölürsek bizler düsücemizden sorumlu degiliz fakat yazdigimiz yazolardan mutlak sorumluyuz siz gibi bende dahil Vesselam

 35. Bediüzzaman Cumhuriyetçi bir kişidir. Her zaman Cumhuriyeti savunmuştur ama Abdulhamit hana karşı bir hakareti ve mücadelesi yoktur. Her zamanda Cumhuriyeti savuunmuştur. Belgeler eldedir herkes inceleyebiliyor. söylemiş vb. belgesiz iftiralar dayanak değildir.

 36. Selamun Aleyküm Öncelikle benim de bu konuda kafamı karıştıran sorularım var. Sizden ricam cevap verirken Risale-i Nurdan ve Bediüzzaman Said Nursinin sözlerinden değil de objektif bir şekilde cevap vermeniz olacaktır. Burda belirttiğiniz gibi Bediüzzaman Said Nursi Sultan Abdülhamit Hanın torunundan helallik istemiştir.Peki durup dururken ya da ortada herhangi bir neden yokken neden üstad böyle bir şey yapsın? Birde yorumda yazmışsınız ki eğer üstad Abdulhamit hana haksızlık yapmış olsaydı neden torunundan helallik isterdi direk Abdülhamit handan helallik isterdi. Peki size şöyle bir soru daha sormak istiyorum ‘Üstad Abdulhamit hanın torunundan helallik isteği zaman Sultan Abdullhamit sürgün edilmemiş miydi? Demek ki kendisine ulaşamayınca en yakın akrabasından helallik isteme mecburiyetinde kalmış olamaz mı?’ Bu da gösteriyor ki üstad Abdullhamit hana bi haksızlık yapmış olmalı ki böyle bir davranış sergilemiş.

 37. Said Nursiden öyle bir bahsediyorsunuz ki hiç hata etmez çok yücedir hiç bir hatalı sözü yoktur. Tövbe haşa peygamber değil bu adam. Her insan beşeridir hata yapabilir. Kaldı ki Eski Said Yeni Said diye de söylemiştir Said Nursi. Albdulhamid e karşı çıkmıştır zamanında ve Abdulhamid ile görüşmek istediğinde ona Sultanın karşısına silahla çıkamazsın dendiği halde silahını bırakmak istemedi ve böylece huzura kabul edilmedi. Sultan Abdulhamid tahtan indirilince gerçekleri anlayıp Sultana yanlış yaptığı onun hakkında yanlış düşündüğünü anladı. Said Nursi hiç yanlış yapmaz hatası yok diyenler bence ataputçular gibi düşünmesin. Elbette Said Nursi ilim bilim adamıydı. Lakin hiç hatası yok demek hiç hata yapmamış demek ahmakça olur.

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*