Kadir gecesi nasıl ibadet etmeliyiz?

Kadir Gecesi’ne giriyoruz.
Kıymeti yüce bir geceye giriyoruz. Kadir Gecesi’ne giriyoruz.

Bu gece hakkında Kur’ân; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir.” 1 buyuruyor.

Peygamber Efendimiz (asm) de ümmetini bu geceyle müjdeliyor: “Allah Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir.” 2

Bu sebeple, bu geceyi idrak etmek bir ömür yaşamaya bedel!

Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek.

Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenab-ı Hakk’a yaklaşan ruhumuz bu gece inşallah arınmışlığın zirvesine yükselecek. Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, göz yaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve inşallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesi’nde faziletine inandığı ve sevabını Cenab-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.” 3

SEVAPLAR SAĞANAK SAĞANAK

Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler.” 4 buyurarak bizi muhakkak ve muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık biçimde ilân ediyor.

“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” 5 Âyeti ile, Kadir Gecesi’nde, amel, ibadet, duâ, niyaz, evrad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda, yani bir ömürde ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğu müjdeleniyor.

Bu âyeti tefsir eden Bediüzzaman, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler. 6

Yani, dolayısıyla bu gece bir “elhamdülillah” demek iki yüz yetmiş bin sevaptır. Çünkü “elhamdülillah” kelimesi dokuz harftir. Bir dakikada otuz üç defa elhamdülillah dediğimizi düşünün; bir dakikada kazandığımız sevap dokuz milyonu bulur.

SEKSEN YILLIK İBADET

Peygamber Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Peygamberimiz (asm) kendi ümmetinin ömrünü pek kısa bularak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesi’ni verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı. 7

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı.

Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular. Bunun üzerine Cebrail (as) geldi ve:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresi’ni okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır.” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten hoşnut oldu. 8

NELER YAPALIM?

Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ namazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek, şahsî veya müzakereli dersler yapmak bu geceyi ihya etmemiz için önemli ibadet biçimleridir.

Allah Resûlü (asm) bu gece için buyurdu ki: “Şöyle dersin: “Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.” (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)” 9

Bu gece, Allah’tan affımızı ve mağfiretimizi isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızasını talep edelim.

Kadir Geceniz’i tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- Kadir Sûresi, 97/3, 4, 5.
2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040.
3- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186.
4- Hac Sûresi, 22/72.
5- Kadir Sûresi, 3.
6- Sözler, s. 312
7- İmam-ı Malik, Muvatta.
8- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972.
9- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1192.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*