Üç Elifin Sırrı

lemalarcd“Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.[1]” cümlesi Risale-i Nûr eserlerinin binlerce hakîkatinden sadece bir tanesi. Risale-i Nûr eserlerinin cümlelerini ve kelime dizilişini çok dikkatli okumak durumunda olduğumuzu bu cümle ile daha iyi anlıyoruz. Üstâd Hazretleri, bütün kuvvetinizi maddede, parada, makàmda, sayıda, fazla muvaffakiyette bilmelisiniz demiyor. “Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.” diyor. Hâlbuki bu zamanın ehl-i dini kuvvetini daha fazla parada, sayıda, bir takım makàmlara talip olmakta arayabiliyor ve bunları elde etmek için çok mukaddesâtından tavizler vermek durumunda kalıyor. Çok acı ve hazin durumları yaşayanları görüyoruz. Hâlbuki bizler Risale-i Nûr satırları arasında bütün kuvvetimizin “ihlâsta ve hakta” olduğunu buluyoruz. Bu kuvvetin, kâinatta hiçbir şeye feda edilmeyecek kadar kıymetli ve makbul olduğunu biliyor ve öyle inanıyoruz.

Bu kuvvetin sırrını Üstâd Hazretleri daha da orijinal bir şekilde îzah ediyor. Üç elifin sırrı. Bu sır şöyle inkişaf ediyor olmalıdır. Doğal sayıların iki değeri vardır. Biri sayı değeri, diğeri de basamak değeridir. Sayı değeri, sayıların sadece rakamsal değerlerini ihtiva eder.111 doğal sayısının basamaklarındaki sayıların sayı değerleri 1,1,1 şeklinde gösterilir ve her basamaktaki rakam kendi sayı değeri kadar bir dkıymeti ifade eder. Bu durum üç elifin alt alta toplanıp, üç kıymet almasıdır. Ancak basamak değeri ise her basamağın değerini taşır ve yüklenir. Bu yüklenmede büyük sırlar vardır. Çünkü ilk 1, birler basamağının değerini yüklenir. Hem sayı değeri, hem de basamak değeri eşittir. Ancak kedisine soldan bir 1 daha eklenirse yeni 1, belki yine 1 değerindedir. Ancak önceki 1’i onluk grubuna taşıyarak ilk 1’e 10 kuvvetinde bir değer ve kuvvet katmış olur. Tekrak 1 daha eklendiğinde, ilk 1 yüzlük değerine, ikinci 1 onluk değerine çıkmış olur. En son eklenen 1 belki sayı ve basamak değerleri olarak yine biri ifade eder. Ancak öyle bir vazîfe yapar ki kendinden önceki birlerin on ve yüz değerlerine kavuşmasına vesîle olur. Böylece yeni oluşan 111 (yüz on bir) değer ve kuvvetini hep birlikte paylaşırlar.

Her yeni eklenen 1 hak dâvâdaki hizmetimize ihlâsla kuvvet vermiş olur. Böylece hak dâvâmıza katılan yeni 1’lerin kıymet ve ehemmiyetinin sırrı biraz daha anlaşılmış olur. Bizler şahsen ehemmiyetsiz ve zayıf olduğumuz halde omuz omuza yaptığımız hizmetler şahs-ı mânevîyi oluşturduğu için çok makbul ve bereketli olduğu kanaâtindeyiz. Böylece meydana getirilecek ola yeni kuvvete de şahsen kimsenin sahip çıkamayacağı da ortaya çıkmış oluyor. Üstâd Hazretleri de bunu şöyle ifade ediyor: “İşte ey Risale-i Nûr şakirtleri ve Kur’ânın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin âzalarıyız. ve hayat-ı ebediye içindeki saâdet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz.. Ve sahil-i selâmet olan Dâr-üs Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört ferdden bin yüz on bir kuvvet-i mânevîyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmak ile tesanüt ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kerre dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazîfe ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi..

Hakikî sırr-ı ihlas ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mânevîyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şahadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta her bir ferd, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehit adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.[2]

Dipnotlar:
[1] Lem’alar, 2005, s.393
[2] Lem’alar, 392-393

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*