Archives for Eserleri

Eserleri

Risale-i Nur, Kur’ân’ı baştan sona tefsir etmiştir

Risale-i Nur, baştan ayağa Kur’ân’ı tefsir etmiştir. Her mesele, “Kur’ân’dan süzülmüş kataratlar” olduğuna göre, ya birkaç âyet veya hadis-i şerifin anlamlarıdır. Zira, “Risale-i Nur; her şeyi hikmetle beyan eden Kur’ân’ın i’câzı sırrıyla, mu’cizeliğini gösteren; ispata…
Devamı...
Eserleri

Yunus Peygamberin kıssası örnekliğinde Risâle-i Nur’un, kıssaları anlamaya yönelik metodu

Sözlükte olay, haber, söz, hikaye, anlatım gibi manalara gelen kıssa kelimesi1 tefsir ıstılahı olarak Allah’ın Kur’an-ı Kerim’den geçmiş ümmetler, peygamberler ve salih kullarla ilgili verdiği bilgi, hadise ve anlatımlar Ayet-i kerimede belirtildiği üzere Allah Hz.…
Devamı...
Eserleri

İslâm toplumlarının çağdaşlaşma problemi ve Risâle-i Nur

İslam toplumlarının bugünü, bir ikilem içerisinde örgülenmiştir. Her Müslüman’ın zaman zaman aklına getirerek düşündüğü bir konu, Müslüman olmasından kaynaklanan durumlar ile çağın getirdiği yeniliklerin sağladığı yeni yaşama biçimleri arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı meselesidir. Genel bir…
Devamı...
Eserleri

İçtimaî meseleler de “ulum-u imaniye” içindedir

Bilinenen ve düşünülenin aksine, Risale-i Nur, yalnızca iman esaslarını, rükünlerini, yani, altı iman şartını değil; ibadet, ahlâk, ukubat, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimaî/sosyal, siyasî her meselenin imanî boyutlarını ele alır, çerçevelerini çizer. Onu da şöyle…
Devamı...
Eserleri

Risale-i Nur: Emirdağ Lâhikası İkinci Bölüm Fihristi

derecesine nispeten eski zaman üstadlarının icazet almaya lâyık olan talebelerine icazet-i ilmiyeyi verdikleri misilli icazet veriyorum. AFYONHAPSİNDEN SONRA EMİRDAĞINDAN YAZILAN MEKTUPLAR hiçbir tarihte ilm-i hakikate ve hakaik-i imaniyeye karşı bu derece garazkârâne, gaddarane tecavüz olmamış…
Devamı...