Sosyal hayatın ve aile hayatımızın tanziminde Risale-i Nur faktörü

Risale-i Nur eserleri, sosyal hayat ve aile hayatı tanziminde önemli ölçüleri ihtiva eder.
Okundukça, anlaşılan hususiyetlere sahiptir bu eserler. İnsanların şahsî, sosyal ve aile hayatını tanzimle mücehhez kaide ve kuralları vaz eder. Günümüzde, toplum hayatının karmaşası ve aile hayatında zuhur eden bir çok olumsuzluk mevcuttur. Toplumdaki bu olumsuzlukları giderme adına, devlet çözüm arayışında. Öne sürdüğü reçeteler dertlere derman olmamaktadır. Oyun alanları, sportif faaliyetler, toplu faaliyetlerle bu işin düzeleceği yönünde alınan kararlar dert ve problemleri dindirmiyor.

Sosyal ve aile hayatımızın düzelmesine kapı aralayan fikir ve tesbitleriyle öne çıkan Risale-i Nurlar, bu hususlarda öncü güçtür. Bediüzzaman, bu önemli hususları çözümleriyle birlikte ifade ederken şu değerlendirmeyi yapar:

“Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahatlerle aklını tenvim edip uyutur. Eğer ahirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar-ı ahirette, saadet ve ebediyette dahi, o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever şefkat eder, sadâkat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükselir hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa..” (Asa-yı Musa, 40).

Muhatap insandır. Ferd, iyi bir eğitimden geçmelidir. Toplumu meydana getiren fertler doğru istikamette yetiştirilmelidir. Devlet ise bu işi yapmakta aciz kalmıştır. Maddî bir takım imkânlar bunun üstesinden gelememektedir, yeterli olmamaktadır. İnsanın ruh yapısı sağlam olmalıdır.

Eğitim sistemi fıtrî değil. İnsana hitap ederken, ölçü olarak aldığı esaslar maddî kriterlere dayalıdır. Bu ise tek başına yeterli olmamaktadır. İnsanın ruhuna hitap eden manevî muhtevalı metodlarla yaklaşımı esas almalıdır. Bu husus ise, mevcut eğitim sisteminin dışında bir yol olarak tercih edilmiştir.

İnsanın yetişme tarzı topluma ve aile hayatına yansır. Bu yansımalar sağlıklı olmalıdır. Yoksa, sosyal hayatın huzursuzluğu ile aile hayatının bozulması kaçınılmaz olur. Bu olumsuzlukların giderilmesin de Risale-i Nur eserleri sağlam ölçüler ihtiva eder. Bu sebepledir ki, Risale-i Nur okullara girmeli ve ders kitapları arasına alınmalıdır. Bu nasıl olacaktır?

Risalelerde mevcut sosyal hayatın düzeni ve aile yapısı ile ilgili konular işin ehli tarafından derlenerek projelendirilmelidir. Proje kapsamlı bir çalışma ders kitapları yoluyla hafızalara yerleştirilmelidir ve aynı düzeydeki projeler ders dışı faaliyetlerde kavratılması sağlanmalıdır.

Günümüz karmaşası içinde, sosyal hayattaki mevcut problemlerin izalesi bu yollarla giderilebilir.

Yine, günümüzde aile hayatı ile alâkalı yapılan tesbit, tahlil, tahkik ve araştırmalarda olumsuz bir çok ürkütücü boyutun varlığı söz konusudur.

Sağlam bir aile yapısının mevcudiyeti, ülke ve insanının geleceğini olumlu etkiler.

Bahse konu olan hususlardaki olumsuzlukların giderilmesinde, bu zamanda en etkili araç ve donanımın Risale-i Nur eserlerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu zamanda, sosyal hayatımız ve aile hayatı ile alâkalı problemlerin izalesinde Risale-i Nurların önemli bir faktör olduğunu söylemiş olalım.

Yeter ki, el atılsın ve dinlenilsin vesselâm..

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*