Ubudiyeti taçlandırmak

İnsan semaya yükselen ezan ile davetlerin en güzeline mazhar ve müşerref olur. Ve insan bu dâvette icabet ederek ubudiyetini taçlandırır.

Namaz kulluğu en güzel halidir. Bir insan Rabbine namazı ile yaklaşır. Namaz Allah ile kulun arasında  en kıymetli ve en samimî bağdır. Namaz rabbimize  bir yöneliştir. Namaz  bir sığınış , bir şükür ve bir vuslattır.

Peygamberimiz (asm) hadis-i şeriflerinde namazı, Cennetin anahtarı ve gözümün nuru olarak nitelendirmiştir.

İnsan namaz ile  dünyasını, ruhunu ve kalbini aydınlatır. Namaz ruha sızan bir nurdur  ve fâni âlemden, bâki âleme açılan bir penceredir.  Bu pencereden bakan, sonsuz bir Cenneti seyreder.

Risale-i Nur’da; “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder” şeklinde ifâde edilmiştir.

İnsan iç huzura,  ancak hakkı huzuruna çıkıp erişilir. Hayat ise ihlâs, ibadet ve duâ ile bir kıymet kazanır. Bu nedenle biz namaz kılarken namazda bizi biz  kılar diyebiliriz.

Namaz  dünya ile ahiret arasındaki dengeyi  en iyi şekilde ifade etmektir. Zira insan namaz kılarken dünyevî telâşına ara verip ahiret hayatı  için asli vazifesini yapar.

Başka bir deyişle insan namaz ile  yaradana yakınlaşırken nefsin arzularında, şeytanın tuzaklardan ve dünyanın aldatıcı oyunlarında uzaklaşıp günahlardan sakınmaktadır. Namaz ruhu ve kalbin fani olan her şeyden muhafaza etmektir. Bu sebeple bir mü’minin en kıymetli hasleti namazıdır.

Namaz Cenneti hatırlamak ve Cennete adım adım yol almaktır. İnsan Cennete giden yolunu namazı ile güzelleştirmektir.

Namaz yanlızca rıza-yı İlâhiyi kazanmak için kılınır.

Ve  namaz Rabbimize olan bağlılığımıza ve  imanımızın gücüne delâlet eder.

Üstadımız “Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra namazdır.” der.

İnsan, kâmil mertebelere ve sonsuz bir saadete imanı ve namazı ile yükselebilir. Ve namaz rahmete ve kurtuluşa erişmektir.

Fazilet Kırmızı

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*