Rus da dinsiz kalamaz

Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir.
İki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez.
Emirdağ Lâhikası, s. 604
***
Hem Asr-ı Saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki, bir Müslümanın muhakeme-i akliye ile ve delil-i yakinî ile ve İslâmiyete tercih etmekle, eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avâmın delilsiz, taklidî bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Dinsiz olmak da başka meseledir. Halbuki, bütün dinlerin etbâları ise; hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların, muhakeme-i akliye ile İslâmiyete dahil olduklarını ve günden güne, bazı zaman takım takım, kat’î bürhan ile İslâmiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar.Haşiye
Haşiye: İşte, bu mezkûr dâvâya bir delil şudur ki: İki dehşetli harb-i umumînin ve şiddetli bir istibdad-ı mutlakın zuhuruyla beraber, bu dâvâya kırk beş sene sonra şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur’ân’ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı set olmak için kabul etmeleri; ve İngilizin mühim hatiplerinin bir kısmı Kur’ân’ı İngilize kabul ettirmeye taraftar çıkmaları; ve küre-i arzın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslâmiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükûnet ve musalâha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslâm devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırk beş sene evvel olan bu müddeayı ispat ediyor, kuvvetli bir şahit olur.
Hutbe-i Şamiye, s. 29-31

***

Moskova İslâm Üniversitesi Rektörü Marat Murtazin, Rusya’daki İslâmî gelişmeleri anlatırken; “Ateizm artık Rusya’da devlet politikası olmaktan çıktı” dedi. Said Nursî’nin “Rus da dinsiz kalamaz, Kur’ân’la musalâha veya tâbi olur” sözünü hatırlattığımız Murtazin, “Ateizm devlet politikası olmaktan çıktığına göre bu tesbitin gerçekleşmiş olduğu söylenebilir” ifadesini kullandı.

Rusya’da, ateizm devlet politikası olmaktan çıktı. Moskova İslâm Üniversitesi Rektörü Marat Murtazin, Rusya’daki İslâmî gelişmeleri anlatırken; “Ateizm artık Rusya’da devlet politikası olmaktan çıktı” dedi.Din eğitimi konusunda Türkiye’nin tecrübesinden istifade etmek istediklerini ifade eden Murtazin, bu konuda Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve İstanbul Müftülüğü ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini de belirtti.Marat Murtazin, İslâm Araştırmalar Merkezi’nin (İSAM) İstanbul Bağlarbaşı’ndaki merkez konferans salonunda bir konferans verdi. Rus hükümetinin laiklik prensibini uyguladığını ve insanların dinine karışmadığını ifade eden Murtazin, “Dinî eğitimin resmî kuruluşlar dışında verilmesini uygun buluyoruz. Aksi hâlde Rusya’daki okullarda Hırıstiyanlık eğitimi resmî olarak okutulmaya başlar ve bu da oradaki Müslümanlar nezdinde problemlerin doğmasına sebep olur” dedi.Rusya’nın gücünün farklı halklardan oluşmasından ve buna gösterilen saygıdan kaynaklandığına işaret eden Marat Murtazin, “Meselâ biz Tatarlar ve diğer Müslümanlar hep burada yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Türkiye’deki Müslümanlarla daha fazla işbirliği yapmak da istiyoruz” şeklinde konuştu.

***

Dr. Marat Murtazin kimdir?St. Petersburg Üniversitesi Doğu Bilimleri (Oryantalistlik) Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1983-1990 yılları arasında Askerî Akademi’ye bağlı Ortadoğu Dilleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1992 yılında Rusya Avrupa Bölgesi Dinî İşler Dairesi’nde göreve başladı. Daha sonra 1999 yılında Moskova İslâm Üniversitesi’ne dönüşecek olan Moskova İslâmî İlimler Fakültesi’ni kurarak dekanlığını ve rektörlüğünü yaptı. Halen yürütmekte olduğu bu görevinin yanında İslâmî Eğitim Konseyi Başkanlığı ve Rusya Müftüleri Şûrâ Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.Yeni Asya 21 Ekim 2008

https://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-hakli-cikti-rusya-dinsiz-kalmadi/

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*