SOFYA ÜNİVERSİTESİ`NDE ULUSLARARASI NURSİ KONFERANSI

Sofya Üniversitesi 23 Kasım 2006 günü uluslararası katılımlı bir günlük bir Nursi konferansı düzenledi.Sofya Üniversitesinin tarihi binasındaki görkemli konferans salonunda düzenlenen ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRÜ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ: BİR MÜSLÜMAN HRİSTİYAN DİYALOG ÖNCÜSÜ temalı konferans üç oturumdan oluştu.

Açılış Oturumu

Açılış bölümünde sunuculuğu güzel ve özlü bir girişle toplantının organizatörü Prof. Dr. Tzvetan Thephanov yaptı.Takdim konuşmasında Said Nursi ve eserleri hakkında derli toplu bilgi verdikten sonra niçin böyle bir konferans yaptıklarını dile getirdi.Daha sonra sırasıyla

Rektör Yardımcısı Aleksander Fedetov, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı, Milli Kütüphane Direktörü Prof. Dr. Boriana Christova, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Bilim Danışmanı Peter Dishkov, Sosyalist Parti Milletvekili Georgi Anastasov ve son olarak da Mehmet Fırıncı ağabey konuştular .

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aleksander yapmış olduğu kısa konuşmasında Nursi’den sitayişle bahsederek bir çok noktada örnek alınabilecek kişiliğe ve eserleriyle insanlığa ışık tutabilecek böyle bir şahsiyetin bir konferansla Sofya Üniversitesi’nde konferansa konu edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bulgaristan baş müftüsü Mustafa Hacı ise yapmış olduğu konuşmasında bu konferansla Said Nursi’nin fikirlerinin incelenmesi bir arada yaşamanın önemli ip uçlarını vereceğini ve bu konferansın bu anlamda çok verimli ve güzel hizmetlere vesile olacağına inandığını ifade etti.

Milli Kütüphane direktörü Boriana Chtistova ise konuşmasında Profesör Theophanov’un Nursi konferansını düzenlemekle çok önemli bir iş yaptı diyerek konuşmasına başladı.Bir barış ve diyalog öncüsü olan Nursi nin fikirlerinin ve özellikle imana dair köklü düşüncelerinin tartışılması bütün insanlığa hizmet edecek bir adımdır diyerek konuşmasına son verdi.

Toplantıyı çok takdir etmesine rağmen beklenmedik meşguliyetlerinden dolayı toplantıya katılamayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı yerine vekaleten Bilim Danışmanı ve takdir edilen bir Bilim adamı olan Prof. Dr. Peter Dishkov’u göndermişti.Profesör. Dishkov çok kültürlü bir yapıya sahip Bulgaristan’da bütün insanlığı aydınlatma potansiyeline sahip Nursi’nin fikirlerinin Sofya Üniversitesinde tartışılır olmasını çok takdir ettiğini ve bu tür çalışmaların çok gerekli olan dünya barışına katkıda bulunacağını söyledi.

Sosyalist Parti Milletvekili Grigori Anastasov, Said Nursi ismini çok duyduğunu ve kendisine bu konferansla alakalı davet gelince memnuniyetle toplantıya katılarak konuşma yapmak istediğini ifade etti. ‘’Eğer Said Nursi’nin fikirlerini anlayıp sosyal hayatımıza uygulama imkanı bulabilirsek Bulgaristan’da Müslüman ve Hıristiyan’lar olarak mutluluk ve huzur içinde yaşama fırsatı bulabiliriz’’ dedi.

Son olarak Türkiye’den gelen heyette bulunan Nursi’nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ağabey kürsüye davet edildi.Konuşmasına selamla başladı ve daha sonra kendisine mahsus yumuşak ve mütevazı üslubuyla ‘’ Said Nursi’yi tanıdığımda ben 20 yaşımda o da benim şimdi ki yaşımda idi.Ondan çok şey öğrendim.Bir iki kelimeyle ifade edersem; ondan kainat kitabını okumasını ve böylece Allah’ı kainatın her yerinde görüp bulmayı bir de şefkatle bakmasını öğrendim dedi.Onun şefkat anlayışı sadece Müslümanlara karşı olmayıp bütün insanlığı ve hatta canlı cansız bütün mahlukatı kucaklayıcıdır ‘’dedi.

1. Oturum

Prof. Dr. Tzvetan Theophanov

Üstad Nursi’nin hayat hikayesini çok özlü ve anlamlı bir şekilde anlattı. Konuşmasında yalnızca hayat hikayesini anlatmakla kalmayıp onun davasının önemli yönlerini de dile getirdi.Konuşmasının sonunda Said Nursi’yi bir kelime ile özetlemek gerekirse onun kişiliğini en iyi anlatan söz :İHLAS’dır

Şükran Vahide

Özellikle içinde bulunduğumuz bunalımlı dönemde Said Nursi’nin fikirlerinin farklı kültür ve dinler arasındaki gerginlik ve sürtüşmelerin ortadan kaldırılmasında ve insanlığı tehdit eden şiddet ve teröre karşı en uzlaştırıcı çarenin Nursi’nin fikirleri olduğunu detaylı olarak anlattı. Daha sonra da uzlaşma ortak çalışmalarla mümkün olur bunun da yolu Nursi’nin insanlığın ortak hedefi haline getirdiği imansızlık ve onun türevleri olan manevi boşlukla mücadele etmekle mümkün olacağını anlattı.

Prof. Dr. Thomas Michel

10.söz deki 12 argüman( hakikat) ı özetleyerek muhteşem bir tebliğ sundu.Özetle, Nursi’nin ahirete imanı isbat ederken, insanın hem dünya hem de ahiret saadetini garantilemiş olduğunu dile getirdi.Yine ahirete inanmanın dünyada huzur ve saadeti temin açısından önemli bir ahlaki metod olduğuna da vurgu yaptı.’’Acaba öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğine inanan bir insan başkalarına haksızlık yapar mı’’ sorusuyla konuşmasını sürdürdü. Son olarak da Nursi’nin eserlerindeki güç işte burada ve ben işte bunun için onun eserlerini okuyor ve her yerde anlatıyorum dedi.

Prof. Dr. Ian Markham

Hıristiyanlar Said Nursi’den Ne Öğrenebilir? isimli orijinal tebliğinde kendisinin bir Hıristiyan teolog olarak Said Nursi’den 3 şey öğrendiğini anlattı.

Kendimi öğrendim,

Daha iyi dindar olmayı öğrendim,

Allah’ı daha derinlemesine tanımasını öğrendim dedi.

2. Oturum

Prof. Dr. Yordan Peev

Günümüz problemlerinin çözümünde Said Nursi’nin hayatından tecrübeler alınarak çözümler bulunacağını dile getirdi.Özellikle barış ahlakı ve birlikte yaşamanın Said Nursi’nin eserlerinde ve hayat tecrübelerinde saklı olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Faris Kaya

Said Nursi’nin eserlerinde sair dinlere nasıl baktığını ele aldı. Said Nursi’nin dindar Hıristiyanlarla bazı alanlarda birlikte çalışma yapılabileceğini talebelerine tavsiye ettiğini hatırlatarak, özellikle küfrü mutlaka karşı, ortaklaşa iman hizmeti yürütmek anlamında aynı Allah’a inananlarla nasıl imani konularda birlikte çalışmanın gerekliliği ve faydaları üzerinde durdu.

Dr. Simeon Evstatieve

Tebliğinde Said Nursi’nin müceddidliği konusunu işledi.O’nun dini dogmaların arkasın takılıp giden bir din alimi olmadığını, hayatı anladığını ve dinin hayata olan etkisini çok iyi tespit ettiğini ve bu anlamda dinin hayata hayat olması bakımından çok önemli sayılacak örnekler ortaya koyduğu tespitinde bulundu.Said Nursi modernite ile birlikte imanlı yaşamanın yol ve usullerini eserlerinde ortaya koymuş ve hayatında uygulamış post modern dönem müceddidir ifadesini kullandı.

Yaşar Abdüsselamoğlu

Said Nursi ve Modernleşme problemleri konulu tebliğinde çok ilginç tespitlerde bulundu..Said Nursi’nin bundan 90 sene önce esaretten dönerken Sofya’dan geçtiğini acaba bir gün gelip Onun adına Sofya Üniversitesi’de konferans düzenleneceğini düşünüp düşünmediğini merak ediyorum dedi. Nursi’nin maddi ve manevi dünyalar arasındaki farkı iyi algıladığını ve hayatı bu farklı dünyaları birbirine karıştırmadan yaşamayı başarısının da buna bağlı olduğunu dile getirdi.Said Nursi’nin modern dünyanın problemlerine evrensel değerler çerçevesinde cevaplar verdiğini söyleyerek tebliğini bitirdi.

www.sorularlarisaleinur.com

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*