Risale-i Nurlar bir aynadır

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur eserleri her zaman maziden hâle ve hâlden de istikbale ayna tutmaktadır.

Kastamonu Lâhikası’nda: “Lillâhilhamd, Risaletü’n Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’ânîye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göstermiş’’ 1 sözü, bütün istikbale nüfuz etmekte ve kuşatmaktadır. İşte açılması beklenen Ayasofya (İstanbul) Camii. İşte Yunanistan’ın başşehri Atina Camii’nin (Avrupa’nın şimdiye kadar camisi olmayan 27. ülkesinin tek başşehri) açılmaya hazırlanması. İşte Bulgaristan’ın başşehri Sofya’daki Banya Başı Camii’nde 70 yıl aradan sonrası hatim merasiminin düzenlenmesi. İşte dünyanın ve özellikle Avrupa’nın ve Amerika’nın çeşitli şehirlerindeki kölelik yanlısı tarihî şahsiyetlere ait heykellerin kaldırılmaları bu hakikatten haber veren birer olaydır.

Hutbe-i Şamiye’de “İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyet’in olacak. Ve hâkim, hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye olacak’’ 2 müjdesi ve aynı eserde bu müjdeden gelen; “Biz Kur’ân şakirtleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz, akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-ı imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için, akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette burhan-ı aklîye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hüküm edecek’’ müjdesi ise 3 maziden hâle (günümüze) ve hâlden istikbale ayna tutup aydınlatan bambaşka bir hakikattir.

İşte Ayasofya (İstanbul). İşte Sofya (Bulgaristan). İşte Atina(Yunanistan). İşte Avrupa’nın Amerika’nın ve dünyanın çeşitli yerlerinden İslâmiyet’e ait peş peşe gelen ve arkası hiç kesilmeyen başka müjdeler hakikatler bunları teyit ve ispat ettirmeye yeter. Selâmlar ve duâlar.

Dipnotlar:

1- Hizmet Rehberi, s. 22. 2- Hutbe-i Şamiye, s. 67. 3- A.g.e. s. 79-80.

Ali ATAÇ

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*