Risale-i Nur’da defaatle geçen Celcelutiye kasidesi hakkında

buyuk-cevsenHz. Cebrail’in (as). “ İçinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük bir dua” diye tarif ettiği Celcelutiye Duası, Rabbimizin Efendimize (asm) hediye olarak ihsan ettiği hazine değerinde bir duadır. Bu kasidenin mânâsı Arapça olarak Peygamberimize (asm) vahyedilmiştir. Celcelûtiye, Peygamberimizin (asm) derslerine istinaden, Hazret-i Ali’nin (ra) Süryanice ve cifir ilmine göre bir çok tarih düşürerek nazmettiği bir kasidedir. Celcelutiye, Süryanice ‘Bedî’ mânâsındadır.

Risale-i Nur’da, İsm-i Azamın altı nuru  unvanıyla 30. Lem’ada yer alan Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kudüs isimlerinin; Hz. Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğu beyan edilmektedir ve bu esmalar Celcelutiye’de geçen İsm-i Azam’dandırlar.

Hz. Bediüzzaman mânâ aleminde Hz. Ali (ra) ile yaptığı bir görüşmede; “Ercuzen’de benden bahisle “Kendini muhafaza et.” demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretin yok mu?” diye sual ediyor.

Hz. Ali (ra) ise:  “Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)” diye buyuruyor.

Bununla beraber Nur Külliyatının müteaddid kısımlarında Celcelutiye kasidesinin “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsı ile sarih bir surette Risâle-i Nûr’dan bahsettiği beyan edilmektedir.

Ayrıca Celcelutiye kasidesinde cifir hesabıyla haber verilen bir çok gizli işaretlerin Risale-i Nur’da tezahür etmesi ve Süryanice anlamı Bedî olan bu duanın Nur müellifi olan Üstadımızın namıyla bağdaşması ve Risale-i Nur’ların Hakim, Rahim, Nur ve Bedî esmalarına mazhar olması ve kasidede yer alan pek çok beyitin Nur Külliyatından haber vermesi ve hatta Ayet-ül Kübra risalesini şefaatçı yaparak eman dilemesi gibi hakiki, mecazi, işarî, imaî ve telvihî bir surette Risale-i Nur’ların adının geçmesi; Celcelutiyye ile Risale-i Nur’lar arasındaki yüksek bağlantıyı aşikâr etmektedir. Keza Celcelutiye’deki müjdeler de, asrımızda Risale-i Nur ile zuhur etmektedir.

Hz. Ali, (ra) kasidesindeki fıkralarda; ahir zamanda Risale-i Nur’u Cenab-ı Hak’tan niyaz etmektedir. Ve Nur risalelerinin tamamını medh-ü sena ile göstererek Sözler, Mektubat ve Lem’alar’ı remzen haber vermektedir. Çünkü bu Nur Külliyatından her bir risale, Celcelutiye kelimesine mutabık olarak gayet bedî’ bir tarzda, güzel temsilat ile büyük ve derin olan Kur’ân hakikatlerini asrımız insanının anlayışına uygun bir şekilde tefsir ve isbat etmiştir.

Şeyma TÜRKAN

Risale-i Nur’un Celcelutiye ile olan ilişkisi

“Celcelutiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye ile Risale-i Nur ilişkisi nasıldır?”

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-un-celcelutiye-ile-olan-iliskisi_387537

Vahyedilmiş bir duâ: Celcelûtiye

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/vahyedilmis-bir-dua-celcelutiye_310467

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*