Bediüzzaman Cevap Veriyor

Son günlerde Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’a yöneltilen asılsız suçlama ve iftiralara bizzat Üstadın verdiği cevaplar bu kitapta.

Takdim

Risale-i Nur’dan “Bediüzzaman Cevap Veriyor” isimli bir eser, aslında ilk olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sağlığında hazırlanmış idi. Böyle bir çalışmanın yapılmasına sebep, bugün olduğu gibi, o dönemde de Üstad Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’a yöneltilen, iftira seviyesine çıkan haksız isnatlardır. Günümüzde de, hücumlar o kadar insafsızca, ağır ve rencide edici yalan ve iftiralardan oluşmaktadır ki, hak ve hakikati ortaya koymak adına, yine bu isim altında bir eseri, günümüz itirazlarını göz önünde bulundurarak yeniden tanzim etmek suretiyle yayınlama ihtiyacı hissettik.

Bununla beraber ifade etmeliyiz ki, Risale-i Nur’un önünde hiçbir engel duramaz. Nitekim ne zaman benzer iftira kampanyaları ile Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’a taarruza yeltenilmişse, menhus planlar daima Risale-i Nur’un lehine neticelenerek akim kalmıştır. İftira ile çamur atmak isteyenler, güneşin balçıkla sıvanamayacağı hakikatini ya hep ıskalamışlar veya bunu görmezden gelmişlerdir.

Evet, Bediüzzaman’ın dediği gibi, Risale-i Nur daima parlayacaktır! Çünkü o, doğrudan doğruya Kur’ân’la bağlıdır. Serepâ iman ve Kur’ân hakikatleridir. Konuşan ise, yalnız hakikattir. Risale-i Nur dâvâ değil, iman ve Kur’ân dâvâsı içerisinde cerh edilmez bir bürhandır.

Risale-i Nur’daki iman hakikatleri gönüller üzerinde büyük fütuhatlar meydana getirmekte, her geçen gün daha fazla insan Risale-i Nur aynasında Kur’ân’a muhatap olmak suretiyle hidayet deryasında yıkanma şerefine nâil olmaktadır.

Böylesi bir nur, elbette iman ve İslâma susamış milyonların gönüllerini okşayacak, âb-ı hayat gibi olan hakikatleriyle onları kendine celp edecektir. Dolayısıyla zaman zaman Bediüzzaman’a ve Risale-i Nur’a gelen itirazların, hücumların hakikat nazarında bir kıymet-i harbiyesi de yoktur diye düşünüyoruz.

Bununla beraber Nur Talebeleri olarak Üstadımızdan aldığımız şerh, izah ve tanzim gibi vazifeler gereği, günümüzdeki hücum ve saldırıları göz önünde bulundurarak, itirazlara cevap teşkil edecek şekilde Risale-i Nur’dan orijinal metinleri belli konu başlıkları altında tanzim edip Bediüzzaman Cevap Veriyor ismi altında siz değerli okurlarımızın istifadesine sunmayı bir vazife bildik.

Kitapta başlıca şu sorulara, bizzat Bediüzzaman’ın dilinden cevaplar veriliyor:

– Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

– Risale-i Nur’un “Kur’ân’ın malı olması” ne demektir?

– Risale-i Nur’un mesleği, hedefi ve programı nedir?

– “Nurcular,” bir tarikat midir, cemiyet midir, cemaat midir?

– Bediüzzaman neden şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçtı?

– Bediüzzaman’ın 35 yıl aradan sonra tekrar siyasete bakmasının sebebi nedir?

– Nur Talebeleri ile “siyasetli cemaatler” arasındaki farklar nelerdir?

– Bediüzzaman meşrutiyet, cumhuriyet, laiklik, adalet, mahkeme vb. konularda ne dedi?

– Millî Mücadele yıllarında Bediüzzaman’ın tavrı nasıl oldu?

– Bediüzzaman, İngiliz işgalcileriyle nasıl mücadele etti?

– Said Nursî “Bediüzzaman” lâkabını neden kullandı? Bedî, Allah’ın ismi değil mi?

– Cifir ilmi ile ebced hesabının hakikati nedir?

– Kur’an, Risale-i Nur’a işaret etmiş mi?

– Bazı hocaların Risale-i Nur’a itiraz etmesi nedendir?

– Cevşen ve Celcelutiye dualarının mahiyeti nedir?

– Said Nursî ne ile yaşıyor, nasıl geçiniyordu?

– Bediüzzaman’ın evlenmemesinin ve sakal bırakmamasının sebebi nedir? ve daha pek çok soruya cevaplar…

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*