Nur Talebesinin öne çıkan vasıfları

Nur Talebesi:

Bediüzzaman Said Nursî’yi, Peygamberimizin (asm) âhirzaman vârisi olarak kabul eden, başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen,1 onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatını bir bütün olarak kendi telifi gibi kabul edip, onun neşrini hayatının gayesi olarak benimseyen kişidir. 2

Örnek bir Nur Talebesinin öne çıkan özellikleri şöyle sıralanabilir:

1- Her şeyden önce iyi bir Risale-i Nur okuyucusudur. Günlük okumalarını ihmal etmez. Okuyamadığı günleri daha sonra telâfi eder. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle günde 10 sayfa okuyan kendini kurtarır. 15 sayfa okuyan şevke gelir. 20 sayfa okuyan hizmet eder. Okuduğu hakikatleri hazmeder, sonra hayatına uygular.

2- Olaylara Risale-i Nur penceresiyle bakar. Nurlardan aldığı tahkikî imanla (araştırmaya dayanan ve duygulara sirayet ederek oralarda kökleşen iman ile) her hadisede Cenab-ı Hakkın rahmetinin izini, yüzünü, özünü görür. 3

3- Şahıslara değil, şahs-ı manevîye bağlanır. Bir buz parçası hükmündeki enaniyetini şahs-ı manevî havuzunda eritir. “Ben” değil, “Biz” der. 4

4- Meşveret ile hizmet eder. 5 Bağlı olduğu ve şahs-ı manevînin tecellî ettiği mahallî ve umumî meşveret heyetlerinin aldıkları kararı kabul eder ve uygular. Bu kararları meşveret zeminleri dışındaki yerlerde tenkit etmez.

5- Ehl-i tahkiktir. Her söylenen sözün kalbe girmesine müsaade etmez. Kim tarafından söylenirse söylensin, söylenen sözleri Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur mihengine vurur. Onlara uygunsa kabul eder. 6

6- Nur Talebesi Demokratlara nokta-i istinad olur. 7 Dindar kimlikli de olsa, demokrat olmayan siyasî cereyanlara ve partilerine iltifat etmez. Adaleti, insan hak ve hürriyetlerini sadece kendisi için değil, herkes için ister. Kimliklerine bakmadan mazlûmların hakkını müdafaa eder.

7- Namazlarını baştan savma değil, zamanında, ihlâsla, huşu ve huzur içinde, tadil-i erkâna riayet ederek eda eder.

8- Doğru sözlüdür. Aleyhine de olsa doğru söyler. Asla yalan söylemez. Ancak her doğruyu her yerde söylemez. 8 Neyi ne zaman söyleyeceğini iyi bilir.

9- Takva sahibidir; helâl-haram hassasiyetini gözetir. Helâlleri yapar, haramlardan uzak durur. 9 Rızkına haram karıştırmaktan şiddetle kaçınır.

10- Hizmette ve külfette ileride, mükâfatın tevziinde geride kalır. Kardeşlerini kendi nefsine tercih eder. 10

11- Amelinde rıza-i İlâhîyi esas alır. İbadet ve hizmeti riya için değil, sırf Allah rızası için yapar. Bütün kuvvetini hakta ve ihlâsta bilir. İhlâsı bozacak işlerden yılandan akrepten kaçtığı gibi kaçar.

12- Kardeşlerinin kusur ve ayıplarını araştırıp, piyasaya çıkararak onları tenkit etmez. Hatalı bir kardeşinin kusurunu şefkatle, nazikâne, nezihane ve kavl-i leyyinle yalnız ona söyleyerek düzeltmeye çalışır.

13- Kardeşlerini kıskanmaz. Bilâkis onların meziyetlerini şahsında ve faziletlerini kendinde tasavvur ederek onların şerefleriyle şakirâne iftihar eder. 11

14- Kardeşleriyle uhuvvet ve tesanüd (dayanışma) içinde olur. Mensup olduğu camianın tesanüdünü bozacak söz ve tavırlardan uzak durur. Kardeşinden gördüğü hoş olmayan bir söz veya bir davranış yüzünden ona küsmez. Bilâkis iyilikle mukabele ederek onun ıslahına çalışır. 12

15- Temizliğe azamî derecede önem verir. 13 Elbisesinin temiz ve düzgün olmasına özen gösterir.

16- Gıybetin tehlikesini ve çirkinliği iyi bilir. Ne gıybet yapar, ne de önünde gıybet yapılmasına müsaade eder. 14

17- Kendine veya başkasına ait sırları saklamasını iyi bilir, onları ifşa etmez. İnsanlar arasında lâf taşıyıp da fitneye sebep olmaz.

18- İktisat ve kanaatle yaşar; maddî imkânı iyi olsa da, israftan kaçınır. Rezzakından başka kimsenin minnetini almaz. 15 Cimrilik de yapmaz.

19- İffetli ve namusludur. Nefsine hâkim olarak gözünü harama bakmaktan muhafaza eder. 16

20- Kur’ân’ı yüzünden iyi okumayı, özellikle Risale-i Nur’daki âyet ve hadislerin doğru okunuşlarını öğrenir. Namaz sûrelerini de doğru ve usûlünce okumaya çalışır. Helâl ve haramlar, bilhassa ibadetle alâkalı ilmihal bilgilerini öğrenir.

Talebeliğin vasıflarını taşıyan, sadâkat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren bir Nur Talebesinin iki güzel mükâfatı vardır: Biri: İmanla kabre gireceğine dair kuvvetli senetler vardır. Diğeri: Nur dairesinde gayr-i ihtiyarî takarrur eden şirket-i manevîye-i uhreviye düsturu ile, diğer Nur Talebelerinin sevaplarına ortak olmaktır. 17

Cenab-ı Hak bizleri, her yönden Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur Mesleğine bağlı, ihlâslı ve müstakim Nur Talebelerinden eylesin.. Âmin..

Dipnotlar:

1– Kastamonu L. YAN, s. 87. 2– Mektubat, YAN, s. 400. 3– Kastamonu L. YAN, s. 128. 4– A.g.e. s. 149. 5- Emirdağ L.1, YAN, s. 140, 174. 6– Münâzarât, YAN, s. 119. 7– Emirdağ L. 2, YAN, s. 352. 8- Mektubat, YAN, s. 312. 9- Kastamonu L. s. 155. 10- Lem’alar, YAN, s. 263. 11- A.g.e. s. 275. 12– Şuâlar, YAN, 2010, s. 490, 580. 13- Tarihçe-i Hayat, YAN, 341. 14– A.g.e. s. 340. 15– Mektubat, s. 81. 16- Kastamonu, 139. 17- A.g.e. L. s. 273.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*