İsabetli hizmetin esasları: Lahika mektupları

Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Lahikasında ifade etmiş olduğu:

“Hakikaten bu fıkralar ve umum Yirmi Yedinci Mektubun fıkraları çok faydalıdırlar. Ehemmiyetli, tatlı, hoş, güzel mânâlar, dersler; teşvik, teşci eder hisler vardır. Ben kendim onlardan tatlı istifade ediyorum; tembel olduğum zaman bana ehemmiyetli bir teşvik kamçısı oluyor.” (Barla Lahikası, s.167)

Hakikatinden de anlaşıldığı üzere tüm lahika mektuplarında büyük faydalar vardır. Ehemmiyetli, tatlı, hoş, güzel mânâları, dersleri; teşvik ve teşci edici hisleri bizlere kazandıran lahika mektuplarından istifade etmek, akıl ve hislerimizi o mektupların ehemmiyetli dersleriyle şekillendirmek gerektir. “… şu zamanın nursuz yakıcı şiddet-i hararetine karşı, ihlâs denizini göstermekle harareti kes”en, (Barla Lahikası) Lahika mektupları, harareti doğuran ihlâssızlığa karşı teskin edici olan ihlâs, sadakat ve metanet derslerini vermektedir.

Yine Barla Lahikasında : “İsterim ki Yirmi Yedinci Mektubun tatlı sedaları içerisinde benim de boğuk sesim çıksın, lâkin heyhat o maden-i esrar bahrinden dem vurmak haddim değil. Benim arzum ve iştiyakım, o gülistana girebilmek ve o güzel güllerden koklamak, yoksa onun tavsifinde âciz ve kasırım.” diyen, Milaslı Halil İbrahim (r.h.) ağabey gibi, lahika mektuplarını bir maden-i esrar bahri bilmek gerektir. Vaziyetimiz, halimiz, kabiliyetimiz, istidadımız asla müstaid değilken Allahu Zülcelâl’in nihayetsiz kerem ve rahmeti, fazl ve inâyetiyle sahip olduğumuz bu kutsi hizmet-i imaniyeyi isabetli bir şekilde yapabilmemiz için, davranış ve fiillerimizi lahika mektuplarında ders verilen hizmet tarzına, metoduna, usulüne uygun hale getirmemiz gerekmektedir. Risale-i Nur hizmeti, ancak Risale-i Nur’un kendine has hizmet tarzı ve usulü ile yapılabilir. Risale-i Nur’a uygun olmayan yollarla Risale-i Nur’a isabetli hizmet etmek mümkün değildir. Hem hizmet hem de hizmette istikamet ve isabet, lahika mektuplarında ders verilmektedir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*