AHİR ZAMAN FİTNELERİNDEN KORUNMAK

kitap-asılanAhir zaman…

“Helaket ve felaket asrı…”

Peygamberimizin (asm) “Allahümme ecirnâ min fitneti’l-âhiriz’zamân!” (Ebû Dâvûd, Salât, 149, 179.) diye fitnelerinden Allah’a sığınmamızı istediği dönem…

Bu dönemde fitnelerden insan nasıl koruacaktır?

Peygamberimiz (asm) “Bu ümmetin sonu başının kurtulduğu gibi kurtulur” (Berzenci, Kıyamet Alametleri) buyurmuştur. Başı Kur’an okuyarak kurtulmuştu, sonu da Kur’an-ı Kerimin hakikatlerini izah eden hakiki tefsiri Risale-i Nur’ları okuyarak kurtulacak demektir.

**
Peygamberimiz (asm) sahabelerine Kur’an-ı Kerim okumalarını hararetle tavsiye eder. Her harfinin en az on sevabı olduğunu bildirir. (Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân, 16.) “Allah katında en sevimli  amel Kur’an okumaktır.” (Tirmizi, Kıraat, 4.) buyurur.

Kur’an okumanın amacı nedir?

Kur’an-ı Kerimde anlatılan iman hakikatleri ile aklımızı ikna ve kalbimizi tatmin etmektir. Zira “Kalpler Allah’ı zikretmekle tatmin olur.” (Rad Suresi, 13: 28.) Böylece aklımızı ve duygularımızı istikamete sevk ederek nefsi gemleyip ruhu ulvî amaçlara sevk ederek “İnsan-ı Kâmil” oluruz.

Yoksa Kur’an-ı Kerimi teyp de bilgisayar aletleri de çok güzel okuyor.

**
Kur’an-ı Kerimi anlamak asrın idrakine uygun ifade ettiği hakikatleri doğru anlamak ve doğru amel etmek demektir. Yanlış anladığınız ve uyguladığınız zaman Kur’an okumuş olmazsınız.

Bediüzzaman’ın “Doğru İslamiyet ve İslâmiyete layık doğruluğu göstermek” dediği mesele budur.

Bunun için de aklınızı “Bid’a ve Dalalet” denen yanlış düşüncelerden ve felsefi fikirlerden arındırmak, yani formatlayıp Kur’an ve İman hakikatleri ile yeniden düzenlememiz şarttır.

Risale-i Nurlar bize bunu sağlıyor…

**
“Risale-i Nur bin yıllık tahribatı tamir etmektedir.” (Kastamonu Lahikası, 2011, s. 27, 55.) Yani, H. 300 M. 900’lü yıllardan günümüze bin yıldır İslamiyet içine giren bid’a ve dalalet fikirlerini çürütmektedir. Bu sebeple “Risale-i Nur Mesleğine zarar veren eserleri okuyanları” Bediüzzaman ikaz etmektedir. (KL, 96.)

Risale-i Nur zındıkaya karşı hakâık-ı imaniyeyi muhafaza ettiği için “din perdesi altında bid’a ve dalalet fikirlerini aşılayan kitapların” okunmasının doğru olmadığını belirtir ve Nur Talebelerini de ikaz eder. (KL, 98.)

Yeni Asya’nın ve Yeni Asya Neşriyatının amacı tahribatı tamir etmektir.

Yeni Asya’yı okuyanların akılları şaşırmaz ve kalpleri karışmaz.

**
Okumak bize ne kazandırır?
1. Allah’ın “Oku!” emrinin gereğini yapmış oluruz.
2. Oku emri ile başlayan manevi cihadı yaparız.
3. İlim öğrenmiş olur ve ilim sevabını kazanırız.
4. Küfür ve zındıka ile mücadele etmiş oluruz.
5. Biz okuyan ve aldanmayan, başkasından etkilenmeyen ehl-i tahkik bir insan oluruz.

**
Bu hafta ne okuyalım?

Kazım Güleçyüz, “TERÖRE SAİD NURSİ ÇÖZÜMÜ” Yeni Asya Neşriyat, 2012.

**
Haftanın Sözü:

“Gençlikte bilgi ağacı dikersen, yaşlanınca gölgesinde oturacağın bir ağacın ve hirette seni kurtaracak bir amelin bulunur.”

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*