“Genç talebelere kızları musallat ediyorlar!”

risaleinur-00021Bediüzzaman, sanki bugünleri görerek, bize mektup gönderdi. A’lerre’s vel-ayn, diyerek okuyalım:
Aziz, sıddık kardeşlerim,

Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi, adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahiri dinsizliğe alet edip, bize hücumları akim kaldığı; ve Risale-i Nur’un fütuhatına menfaati olan eski planlarını bırakıp daha münâfıkane ve şeytanı da hayrette bırakacak bir plan çevirdiklerine dair buralarda emareleri göründü.”1

O planların en mühim bir esası, has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fütur vermek, mümkünse Risale-i Nur’dan vazgeçirmektir.

Buna karşı nasıl bir strateji geliştirmemizi istiyor:

Bizler imkân dairesinde bütün kuvvetimizle Lem’a-i İhlâsın düsturlarını ve hakikî ihlâsın sırrını mâbeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek, vücup derecesine gelmiş.2

O zaman ne yapmak lâzımdır? Onu da bize yazdığı mektuptan takip edelim:

“Bu noktada o kadar acip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki, Isparta ve havalisi, Gül ve Nur fabrikasının kahraman şakirtleri gibi, çelik ve demir gibi bir sebat ve sadâkat ve metanet lâzım ki dayanabilsin.”

Aman, dikkat ve ihtiyat lâzımdır:

“Bazı da dost suretinde hulul edip, korkutmak mümkünse, habbeyi kubbe edip evham veriyorlar. ‘Aman, aman Said’e yanaşmayınız! Hükümet takip ediyor’ diye zayıfları vazgeçirmeye çalışıyorlar.

“Hatta bazı genç talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar.” Duyduk ki, kızları musallat ediyorlar!

Çare ne?

Mümkün olduğu kadar Risale-i Nur’la meşgul olmak, elinden gelirse yazmak, ve mübalâğalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gibi tam ihtiyat etmek gerektir.3

Başka?

Mealini vereceğimiz âyet-i kerimeyi dinlemek ve gereğince amel etmek, davranmak gerekir:

”İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.”4

Dipnotlar:
1-Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 109.
2- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 430.
3- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 109.
4-Enfâl Sûresi, 46.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*