Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Acz

Eğer ruhumuz, cesedimizin şekillendirildiği ilk anlarda onunla irtibatlı olsaydı ve hafızamız olup da yaşadıklarımızı kaydetseydi, aczi anlatmaya gerek kalmazı herhalde. Karanlık bir tünelde, o anki cirmimize nispeten büyük borulardan akan azgın suların dehşet verici gürültüleri […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Adalet

Adalet mülkün temelidir.” Hazret-i Ömer’in fıtratını ve idareci özelliğini en güzel şekilde ifade eden bu söz hem mülk, hem melekût alemini şekillendiren temel bir kanunu ifade eder. Özellikle mülk aleminde tezahürleri gözlenen bu kanun, zahiri […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Nübüvvet

Türkiye’de olup, hele de İstanbul’da yaşayıp da Topkapı Sarayı’nı, Dolmabahçe Sarayı’nı gezmemek büyük bir kayıptır. İnce sanatlar, muhteşem nakışlar, paha biçilmez mücevherler ve pek çok tarihi zenginlik… Buraların güzelliklerini yaşamak için aslında pek çok hazırlık […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Tevhid

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan en önemli gerçeklerden biri “öğrenmek” fiili olsa gerek. “Tanımak”, “bilmek” gibi kavramları da içinde alan ve nihayetinde “sevmek” fiilini hedefleyen “öğrenmek” daha ana rahminde iken başlayan bir vetire. Ultrasonda eli ağzında […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Kesret

Günlük yaşantımızın en büyük sıkıntılarından biri kesret. Hayatın günlük akışı içinde kargaşa ve karmaşa şeklinde karşımıza çıkıyor. Sabah trafiği, iş yerinde birikmiş işler, yığılmış dosyalar, akşam haberlerde dinlediğimiz olayların etkileri, komşunun kanser olduğuna dair aldığımız […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da Tecerrüd

Üç yaşındaki bir çocuğa “Türkiye kalem ve kılıç üzerinde durmaktadır.” derseniz onun körpe dimağında altında büyük bir kalem ve büyük bir kılıcın olduğu Türkiye imajı oluşacaktır. Yine bu yaşlarda bir çocuğa insanoğlu, hayvanlar alemi, bitki […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Muvazene

Denge, kudretten hikmete, melekûttan mülke, esmadan eşyaya geçişte işleyen sırlardandır. Eşyanın melekût boyutuna geçildiğinde esbap dairesinin kuralları ortadan kalkar. Büyüklük- küçüklük, güzellik-çirkinlik, öncelik-sonralık gibi sebepler aleminin tertibini, birbiri ile münasebetini sağlayan özellikler ortadan kalkar. Zaman […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da: İtaat

Kainatta her hadise, en küçüğünden en büyüğüne bir maksat, hikmet ve hedefe yönelik olarak cereyan ediyor olmalı. Varlıkların hal lisanı bunu bize anlatıyor, gösteriyor. Erkeklerin yaşadığı en iz bırakıcı olaylardan biri olan askerlik; bayanların aile […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; Şeffafiyet

Günlük yaşantımızda yüzleştiğimiz pek çok olay, farklı özelliklerdeki nesneler hayatımızın özüne dair güzellikler ve ipuçları sunarlar. Meselâ, evimizin pencereleri, etrafımızdaki hava, içtiğimiz su. Hayatımızın her anında, geçirdiğimiz her dakikada bir şeffaflık sırrı yaşatan bu güzellikler […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da; İntizam

Kâinat kitabında çok net ifade edilmiş sırlardan biri, intizam. Sanî’in kendini ifade ederken satırlara yerleştirdiği çok açık ama sır olmuş bir gerçek. Hayatın her düzeyinde farklı şekillerde, ancak aynı maksada hizmet eder tarzda yaşanan, farkında […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da Nazar

“Cenab-ı Hakk’ın masivasına yani kâinata mana-yı harfiyle ve O’nun hesabına bakmak lazımdır.Mana-yı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır.” Bediüzzaman Bakmak ve görmek fiillerini genel anlamda içine alan nazar, hayatımızın önemli bir parçası. Eşyaya mukabil ruh […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da Niyet

“Gül ve çiçeklerinyüzlerini güzelleştiren Zât,nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan aşıkları icad etmesin.Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.” Bediüzzaman İnsan bedeninde gözlenen hareketler istemli ve istemsiz olarak ikiye […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da İbda

Hayatımızın, çevremizdeki varlıkların, sadece süreklilik arz eden yönüyle alakadarız, büyük çoğunlukla. Algılarımızın sınırlılığı ve yanılgıları ile eşyayı anlamlandırdığımızı pek çok zaman unutuyoruz. Büyük dairelerin ortasında yer alan bir dairenin aynı çaplı fakat küçük daireler ortasındaki […]

Mana-i Harfi

Risale-i Nur’da Mukabele

Özellikle Ramazan aylarının pek hoş bir geleneğidir mukabele. Bir halka-i zikir misali halka tutan insanlar, göz, ağız kasları gibi beden azalarının sırlı, muhteşem ahengi ile okuyanın ağzından oluk oluk dökülen ilahi kelama karşı kalp kaselerini […]