No Picture
Said Nursi hakkında

Bediüzzaman seyyidliğini gizlemiş mi?

WhatsApp Bediüzzaman Hazretleri mektuplarında seyyidlik, dolayısıyla Mehdilik meselesini gündeme getirme ve tartışma konusu yapmanın sakıncaları üzerinde durur. Mesela ehl-i siyaset evhama, bir kısım hocalar da itiraza kalkarlar. Siyasilerin evhamı büyük bir problem olur. Çünkü rahatsızlıklarını […]

No Picture
Hayatı

Seyyidler sülâlesinden bir hânedan

WhatsAppNursî hânedanının neseb ve sülâlesi ile alâkalı olarak anlatılan hâtıra ve telakkilerden bazıları şöyledir: Bediüzzaman Hazretlerine “Hânedan” olarak Emirdağ’da yıllarca hizmet etme bahtiyarlığına eren Emirdağlı Çalışkan Ailesinden Mehmed Çalışkan bir hatırasında şunları anlatır:

No Picture
Gazete

Üstadın bayramları

WhatsAppBayramlar sevinç ve coşku günleridir; ama Üstad Bediüzzaman’a hapisler, sürgünler, tecritler, takipler ve tazyiklerle geçen çileli hayatında bayram sevinci de çok görüldü. Bazı bayramlarını talebeleriyle birlikte demir parmaklıkların arkasında geçirmek zorunda bırakılan Üstad, sürgün dönemlerinde […]

No Picture
Hayatı

Bediüzzaman’da seyyidlik nişanı

WhatsAppMuhtelif mahfillerde konuşulup tartışılan konulardan biri de, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin aslen seyyid olup olmadığı hususudur. Üstad Bediüzzaman, 1923’ten evvel “Kürdî”, bu tarihten sonra ise “Nursî” lâkabını kullanmıştır. Hz. Üstad, bunların dışında da imza yerinde […]

Dinlerarası Diyalog

Hıristiyanlar Said Nursi´den ne öğrenebilir?

WhatsAppSaid Nursî açıkça laik devlet düzeni altında kusursuz ve mükemmel bir şekilde Müslüman olunabileceğini görmüştür.. İlginç bir şekilde Nursî, gün gelip de insanların Kur’ân’ın eşsiz güzelliğini anlayacağı ve devlet yapısının kendiliğinden Kur’ân hakikatlerine dönüş yapacağı […]

No Picture
İnternet

Said Nursi’li açılım kitabı Meclis’te

WhatsApp TBMM’de milletvekillerine gönderilen “100 yıllık süreçte Said Nursi ve Demokratik Açılım” kitabı “Kanı Durdurmak”, “Bölünmez Bütünlük”; “Ayrılıkçılığa karşı”; “Adem-i Merkeziyet”, “Eyalet, Federasyon”, “Anadilde eğitim”; “Milli Birlik ve Demokrasi”; “Ağalık nasıl aşılır”; “İslam kardeşliği”; “Asıl […]

No Picture
İslamiyet ve Hristiyanlık

Fetret Kavramı ve Bediüzzaman’ın Yorumu

WhatsAppBu kısa tebliğde, fetret kavramının çerçevesi ve Bediüzzaman’ın eserlerinde bu kavrama dahil ettiği insanlar konu edinilmektedir. İnanç, amel ve düşüncede gerekli prensipleri ortaya koymak suretiyle insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmayı hedef edinen ilahi kanunlar […]