Tefekkür

İslam Birliği ve Münazarat

Bediüzzaman’ın bütün eserleri önemlidir. Fakat bu eserler içinde iki tanesi bence daha çok önemlidir. Bunlardan biri İslamı, dolayısıyla Kur’ân’ı anlamak için yazılan Muhakemat kitabı (âlimlerin reçetesi veya İslam’ın cilası) ve bir de İslam birliğinin temelini […]