Said Nursi hakkında

İmâm-ı Rabbânî ve Bedîüzzamân

İmâm-ı Rabbânî, Hindistanlı büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin yılının başında gelen Müceddid-i Elf-i Sani ünvânına sahip bir müceddiddir. İnanç ve fikir açısından büyük karmaşaların yaşandığı bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’ın Serhend kasabasında […]

Kavramlar

Risale-i Nur; Mektubat-ı Samedaniye

Mektubat-ı Samedaniye’yi kısaca, “Samed olan Allah’a ait mektuplar” diye tanımlamak mümkündür. Fakat, bunun da ötesine geçip biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlama gayreti içine girdiğimizde, bu terkibi meydana getiren “mektubat” ve “Samedani” kelimelerinin üzerinde ayrı […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’da anne-baba hakkı

Şu fani hayatımızda aile, bizler için vazgeçilmez bir olgudur. Aile denildiğinde akıllara anne, baba, dede, nine, hala, teyze, amca, dayı ve çocuklardan oluşan bireyler gelir. Müberra dinimiz İslâm, aile kavramına çok ehemmiyet vermiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de […]