Risale-i Nur hakkında

Ahirzamanda genç olmak

Ahir zaman… Fitnesinden, şerrinden Hz. Âdem’in (as) Allah’a sığındığı; dehşetinden kalplerin ürktüğü, ruhların titrediği; enbiya ve asfiyânın helâket ve felâket asrı dediği bir zaman. Evet, biz şu an ahirzamanın belki son demlerindeyiz. Zordur ahirzamanın bir […]

Risale-i Nur hakkında

Büyük günahlar / Kebâir

Günah Kur’ân’da “cünah” şeklinde geçer. “C-n-h” kökünden gelen günah, doğru yoldan sapmak, kötüye meyletmek, eğilmek anlamına gelmektedir. Istılâh olarak, suç, kabahat, israf, isyan, fesat ve Allah’ın yasakladığı haramlar olarak kabul edilir.

Risale-i Nur hakkında

Günahlar ve Risâle-i Nur

Günah, cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah’ın emirlerine uymayan hareket mânâlarını taşımaktadır.1 Bu dünya misafirhanesine imtihan için gönderilen ve Sultan-ı Ezelî olan Cenâb-ı Hak tarafından yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemine çıkarılan,

Eserleri

Gıybet hangi hallerde caiz olabilir?

Günümüzün manevî kirlerinden biri, gıybet” başlıklı yazımız üzerine bir okuyucumuz; gıybetin “caiz” olduğu yerleri de yazmamızı istemiş. Caiz, yapılması dinen yasaklanmamış şey demektir. Caiz bir bakıma dinî bir ruhsattır, emir

Eserleri

Günümüzün manevî kirlerinden biri: Gıybet

Bediüzzaman Hazretleri Kuddüs isminin bir nüktesini anlatırken konunun sonuna şöyle bir haşiye düşer: “Kötü hasletler, batıl itikadlar, günahlar, bid’alar, manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız.” (Lem’alar, s. 874) Maddi kirler maddi hayatımızı tehdit ederken, manevi kirler de […]

Kim ne dedi?

MÜFTÜ ÖMER EFENDİ

Bediüzzaman, rus esaretinden nasıl kurtuldu ? Bu da pek az bildiğimiz sırlı bir olaydır.Bediüzzaman ,bir türlü hatıralarını anlatmaz,hele teferruatlarına hiç girmez.Şahsi faziletini öne çıkarmamaya daima özen gösterir. Rusların elinden nasıl kurtulduğuna dair çok az şey […]