Risale-i Nur hakkında

Büyük günahlar / Kebâir

Günah Kur’ân’da “cünah” şeklinde geçer. “C-n-h” kökünden gelen günah, doğru yoldan sapmak, kötüye meyletmek, eğilmek anlamına gelmektedir. Istılâh olarak, suç, kabahat, israf, isyan, fesat ve Allah’ın yasakladığı haramlar olarak kabul edilir.

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’da ferd ve ferdiyet

Yüce Allah’ın isimleri içinde en azam isimlerinden birisi “Ferd” ism-i azamıdır. Zira Hz. Ali (ra) kendisine vird edindiği “Sekine” namındaki ism-i azamı saydığı münâcatında “Ferd” ismi ile duâsına başlar.

Talebeleri

Barla sıddıklarının sırrı

Allah’ın Resulü (asm) “Her yüz yılda bir müceddit gelir, ümmetimin işlerini görürler” mealindeki hadis-i şeriflerine masadak olarak, İslâma sokulmak istenen bid’alara karşı vazifeli kişiler gönderir.