Hayatı

İman Hizmeti

“Deha-i Askerî” Bediüzzaman, isyanların M. Kemal rejimini nasıl etkilediğini, 1935’te çıkarıldığı Eskişehir Mahkemesindeki müdafaalarında şöyle anlatmaktadır: “Bundan on iki sene evvel

Hayatı

Bediüzzaman ve Anarşi

Anarşi Nedir? Anarşi, hiçbir kayıt altına girmeme, sınır ve otorite tanımama, serserilik ve başıboşluk mânâlarına gelir. Anarşide meşrû düzene karşı çıkma, kargaşa ve yıkıcılığı meslek edinme vardır. Anarşi kansere benzer. Toplum düzenini şiddetle sarsar. Bu […]

Eski Said

Risale- i Nur’da Üç Said

Hz.Üstad’ın hayatına bir bütün olarak bakmak ve Risale-i Nur davasını hakiki manada anlamak için Üstad’ın hayat safhalarının net olarak bilinmesi icap eder.Bu nedenle Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını üç devreya ayırmak gerekiyor.Zaten Üstad’da kendi hayatını […]

Eserleri

Bediüzzaman çağı okur, teşhis eder

Çağın insanı ile iletişim ve diyalog kurabilmek için günümüz sosyal yapısına uygun hareket son derece önemli. Aksi halde iletişim kuramazsınız. Ulaşsanız da sağlıklı bir yaklaşım sergilemeyez, etkileyemezsiniz. Hakikat mesleğini ihya eden Bediüzzaman, önce günümüz şartlarını, […]