Risale-i Nur ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Bediüzzaman Hazretleri Emin ve Feyzi ağabeylerin II.Dünya savaşının dehşetli günleri olan ilk elli gününde bu savaşla ilgili sordukları suale cevap verir.
Aynı sual yedi sene geçtikten sonra tekrar edilir ve Bediüzzaman Hazretleri yine aynı cevabı verir. Fakat bu seferki cevapta bazı önemli detaylar da vardır. Dünya savaşının neticesinde ortaya çıkacak vaziyetlerin tahlilini yapan bu cevabı beraber okuyalım.:

“Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hakikat ve daha âzam bir hâdise hükmettiği için, şu Cihan Harbi ona nisbeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü, bu Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i arzın hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme dâvâsında bulunmaları içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesine barışmak dâvâsı açılarak ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da semavî dinlerle mücahede-i azîmesi başladığı hengâmda, nev-i beşerin sosyalist tabakasıyla burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübrâlarında açılan dâvâlarından çok mühim öyle bir dâvâ açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki, o dâvânın tek bir adama isabet eden miktarı bu Cihan Harbinden daha büyüktür.”(Sikke-i Tasdik-i Gaybi)

İki dünya Savaşı neticesinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh mahkemesinde barışmak davasının nasıl olacağı hususunda bazı okumalar yaparak anlamaya çalışalım. İki dünya savaşında insanlık adına büyük zulümler yapan Avrupa devletleri yaptıkları büyük tahribatları tamir etmek için 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ederek eski günahlarına kefaret aramıştır.

Düşmanlık ettigi İslami esasların kıymetini anlayarak, İslam dinine barışmak için el uzatmış ve İslam dinine karşı tarziye (özür dileme) vermiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini okuduğunuzda bu hususu açık seçik fark edebilirsiniz. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Veda Hutbesini örnek almış, Veda Hutbesine benzemeye çalışmıştır. İslam dinin emirlerinin insanlığın saadeti için ne kadar gerekli olduğunun farkına varan Avrupa, bu esasları uygulamak için böyle bir bildirgeye sarılmışlardır.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*