Risale-i Nur: Kara delikler ve kara kabir

Cenâb-ı Hak şu koca kâinat içinde yüzlerce, binlerce âlemler yaratmış.

İç içe girmiş bu âlemlerin hayat şartları ve özellikleri birbirinden farklıdır. Şehadet âlemi, âhiret âlemi, ruhlar âlemi, misal âlemi, hayal âlemi gibi geniş mahiyette âlemler bulunduğu gibi; dünya gibi başlı başına bir âlem olan şu yaşadığımız hayat içinde bile farklı âlemler vardır. Denizler bir âlem, hava bir âlem, toprak altı ayrı bir âlem mahiyetindedir. Dünya yüzünde yaşayan canlıları bile birer âlem olarak tasvir etmek mümkün. İnsan âlemi, hayvanlar âlemi, bitkiler âlemi gibi…

Bütün bu âlemlerin hayat tarzları, özellikleri farklı olsa da tam olarak birbirinden tecrit edilmemiştir. Gerçi her âlemin bir sınırı, bir çizgisi, kendine ait farklı boyutları vardır, ancak bu âlemler arasında geliş, gidişler ve geçişler vardır. Nasıl ki insanlar çeşitli âletler kullanarak denizler altına dalabildikleri gibi, dünya sınırlarını aşıp uzaya da çıkabiliyorlar. Aynen öyle de; cesedini ruhuna tabi kılmayı başaran bazı evliyalar dünya âleminden âhiret âlemlerine ve misâl âlemi ile ruhlar âlemine geçiş yapabilmektedirler. Bazen de ruhlar âleminden dünya âlemine misafir olarak gelen hayat sahipleri var. Hz. Cebrail Aleyhisselâmın Dıhye suretinde gözükmesi gibi.

İşte her insan da bu hayatı sona erdiği zaman âhiret âlemine geçiş yapacaktır. Ahiret âleminin ilk durağı olan ve berzah âlemi olarak tanımlanan kabir âlemine intikal edecektir. Bu geçiş ve intikal elbette ki bir kapıdan olacaktır. İşte biz bu kapıya kabir diyoruz. Kabir aslında bir kapı anlamına gelir. Çünkü âlemler arasındaki geçişler bir kapı vesilesi ile gerçekleşir. Âlemler arasında böyle geçiş noktaları ve geçiş kapıları vardır.

Meselâ anne karnı bir âlem mahiyetindedir. Dünya da farklı bir âlem. Anne karnında farklı bir hayat şartına sahip olan çocuk dokuz ay on gün sonra anne karnı gibi farklı ve dar bir mekândan dünya gibi geniş ve ferah bir mekâna geçiş yapacaktır. Biz bunu dünyaya doğum olarak tanımlıyoruz. Bu doğum aynı zamanda anne karnındaki hayattan bir ayrılma ve âdeta anne karnındaki hayata göre bir ölüm mânâsına gelir. İşte bu dünyaya geçiş dar ve sıkıntılı bir tünelden olacaktır. O malûm tünel bir kapı hükmündedir ve anne karnı ve dünya gibi iki farklı âlemin geçiş noktasıdır. Ve bu tünel mutlaka ki kolay bir tünel değildir. Her çocuk bu tünelden geçerken sıkıntı çeker, bir basınca uğrar, daralır, adeta bir kabir mahiyetinde olan bu tünel çocuğu sıkar, kemiklerini bir birine yapıştırır, daraltır. İşte bu yüzden her bebek bağırarak dünyaya gelir.

Hayat şartları birbirine yakın olan iki âlemin arasındaki kapı bu kadar dar ve sıkıntılı olur ise, elbette ki hayat şartları çok daha farklı olan âhiret âlemi ile dünya âlemi arasındaki kapı da bir o kadar dar ve sıkıntılı olacaktır. İşte bu iki âlemin geçiş kapısı da kabir diye tanımlanan ölüm kapısıdır. Dikkat edilir ise dünyanın fizikî görünümü anne karnına benzer. Anne karnını büyütseniz dünyaya benzeyeceği gibi, dünyayı da küçültseniz anne karnına benzer. İşte ölüm de dünya karnı gibi dar bir mekândan ahiret gibi geniş bir mekâna geçiş süreci anlamı taşır. Ölüm ve kabir bir kapıdır. İster istemez herkes bu kapıdan geçecektir. Ancak bu kapı tünel şeklinde olan bir kapıdır. Aynı anne karnından doğduğumuz tünel gibi. İşte bu tünelin uzunluğu ve kısalığı, darlığı ve genişliği insandan insana değişir. Bazı insanlar vardır ki kısa bir süre içinde ve az bir sıkıntı ile bu dar tünelden berzah âlemine geçiş yaparlar. Bazıları için ise bu tünel alabildiğine uzar ve darlaşır. Adeta bir ejderha karnı gibi acı ve yıpratıcı olur. Bir kara delik çukuru gibi “dipsiz bir kuyu” mahiyetine bürünür. Bilindiği üzere kâinatta kara delik denilen ve bütün enerjiyi yutan bazı noktalar tesbit edilmiştir. Kara delikler yıldız ve galaksilerin ölüm çukuru diye tarif edilir. Bazı bilim adamları kara delikleri dipsiz bir kuyu olarak tanımlamışlardır.

İşte mezar da insanın kara deliği mahiyetindedir. Zaten kabirlere kara kabir denmesinin bir sırrı da budur. Nasıl ki kara delikler bir tünel mahiyetinde ölüm çukurlarıdır ve diğer âlemlere birer geçiş kapısı ve geçiş noktası mahiyetindedir. Aynen onun gibi kara kabir olan insanî kara delikler de berzah âlemlerine bir geçiş noktasıdır. Bu geçiş noktasındaki tünelin en dar yeri ise 10-35 metredir. Bu mesafe o kadar dar bir mesafedir ki insan anlamakta zorlanıyor. İşte insan ölüm yolu ile böyle dar bir aralıktaki tünelden berzah âlemine geçiş yapacaktır. Ve bu geçiş elbette ki hiç de kolay olmayacaktır. “Kabir sıkıntısı, kabrin sıkması” gibi kabir âlemlerine ait bazı haberlere bir de bu açıdan bakılırsa zihni ve fikri doyurucu çok güzel izahlar ortaya çıkabilir.

Zaten Nurların muhtelif yerlerinde ifade etmeye çalıştığımız konularla ilgili bir çok açıklama mevcuttur. Misali ve sembolik ifadeler ile bu konular izah edilmiştir. Bu sebeple bu tür meseleler izah edilirken öncelikle Nurlara müracaat etmek ve bir miktar da fen ilimleri konusunda destek almak gerekiyor.

Bu konuda yazılacak elbette daha çok mesele var, ancak konuyu uzatmadan Nurlarda geçen iki anekdotu nazarlara sunarak yazımıza son veriyoruz.

“Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok.

Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.

İkinci yol: Âhireti tasdik edtünelin en dar yeri ise 10-35 santimetredir. en, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele görecek.

Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek”.

“Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılâb etmesi ise işarettir ki, kabir, ehl-i dalâlet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde, ehl-i Kur’ân ve iman için, zindan-ı dünyadan bostan-ı bekàya ve meydan-ı imtihandan ravza-i cinâna ve zahmet-i hayattan rahmet-i Rahmân’a açılan bir kapıdır”.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*