Menfî ve Müsbet Siyaset

Şahsın demokratlığı

Demokrat şahıs, görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz. Muhatabı ile iyi niyetle iletişim kurar, ya ikna eder veya gerekirse ikna olur. Neticede taraflar arasında müsbet bir anlaşma sağlanır. WhatsApp

Risale-i Nur hakkında

İlim denizi: Risale-i Nur

“O Kur’ân-ı Azimüşşan nasıl bir bahr-i tevhid’dir”1 aynen onun gibi; Onun bu zamandaki tefsiri olan Risale-i Nur’lar da bir ilim denizi, bir iman ve hakikat deryasıdır. WhatsApp

Risale-i Nur hakkında

Esmâ-i Hüsnâ ve aynaları

Her varlık, kendine mahsus yaratılış, hâl ve yaşayışı ile Allah’ın isimlerine farklı derecelerde aynalık eder. Bu varlıklar içinde elbette biz insanların ayrı bir yeri vardır. WhatsApp