Yılda 500 bin Amerikalı İslam’ı seçiyor

İslam Amerika’da en hızlı büyüyen din durumunda. 11 Eylül’den sonra beklenildiğinin tam aksine İslam’a karşı alaka gittikçe artıyor
İ.T. ve Connecticut Nur Talebeleri’nin hizmet mektubundan;

İslam tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da en hızlı büyüyen din durumunda. 11 Eylül’deki terör hadisesinden sonra beklenildiğinin tam aksine İslam’a karşı alaka gittikçe artıyor.

Yaklaşık 300 milyon nüfusu olan Amerika’nın büyük bir yüzdesi Hristiyan. 20 milyon civarındaki mensubu ile Yahudilik ikinci sırada yer alıyor. İslam sıralamada üçüncü ve Müslümanların sayısı 10 milyon dolaylarında tahmin ediliyor. Bunun 4 milyonunu İslami ülkelerden göçmen olarak gelenler, 6 milyonunu ise yerli Amerikalı Müslümanlar oluşturuyor.

Amerikalı Müslümanların 2.6 milyon kadarı Beyaz, geri kalan 3.4 milyonu ise Zenciler’den oluşuyor. Zencilerin bir kısmı Zenci milliyetçi bir teşekkül olan Nation of Islam’a (İslam Milleti) dahil ve sayıları 1.5 milyon civarında. Bunlar İslam’ın siyah ırka ait bir din, namazın gereksiz ve liderleri Muhammad Elija’nın da son peygamber olduğunu iddia ettiklerinden gayr-i Müslim’dirler. Şu anki liderlerinin ismi Louis Farakhan. Muhammad Elija’nın oğlu Warith’ud Din Muhammad’in 70’li yıllarda Malcolm X vesilesi ile sünni İslam’a ihtida etmesi o gündenberi Nation of İslam’dan sünni çizgiye yönelen bir akışı başlatmış ve bu mustakim Zenciler’in sayısı bugün 2 milyonu bulmuş durumdadır.

Müslümanların bilhassa son bir-iki yüz yıldır bu ülkeye gelmeye ve yerleşmeye başladıkları kesin olsa da tebliğ manasındaki organizeli gayretler hemen hemen elli yıl öncesinden öteye gitmiyor. Son on yılda gerek İslam’a olan alaka ve gerek İslam’a yapılan hizmetler katlanarak artıyor. İslam’ın elli yılı aşkın geçmişinde bugün 3 bine ulaşan cami ve mescidlerin hemen hemen yarısı bu son on yıl içinde açılmış.

Bu mescidlerin hemen hepsinde her Cuma günü en az bir kişi ihtida ediyor. Bu, haftada 3 bin, ayda 12 bin, yılda yaklaşık 150 bin kişinin mescidlerde Müslüman olması anlamına geliyor. Her yıl Amerikan hapishanelerinde Müslüman olan 20 bin kişi, ferdi çalışan Müslümanların vesile oldukları binlerce kişi, özellikle internet üzerinden araştırarak İslam’ı bulan diğer binlerce kişiyi de eklerseniz yılda 500 bine yakın kişinin Müslüman olduğu gerçeğini kabul etmekte güçlük çekmezsiniz.

Yakın bir geçmişte CNN şu an sayısı 10 milyon olan Müslümanların 2010 yılında nüfus itibariyle Yahudileri geride bırakarak İslam’ı ikinci din sırasına taşıyacakları haberini verdi. Yahudiler şu an 20 milyon. İslam kadınlar arasında daha hızlı yayılıyor. Müslüman olan her bir erkeğe mukabil dört kadın İslamı seçiyor.

Nur Penceresi

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*