No Picture
Eserleri

Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı

İslâm düşünce dünyası, günümüzde halen bir sistem buhranından kurtulmanın mücadelesini vermektedir. Özellikle bir kaç asırdan beri teorik hükümlerin olaylara tatbik edilmesinde yaşanılan sosyo-politik başarısızlıklar, mevcut düşünce buhranının önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Beşerî ihtiyaçlarına mutlak bir […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Varlık Müslimdir

  ‘Hiç görmeden inananlara ne mutlu’        İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, “Bunda kalp sahibi olanlar için çok öğütler vardır” buyrulmuştur. “Akıl sahibi” denmemiştir; […]