Gazete

Zelzele İlahi bir ikazdır

Kâinatın bir Sahibi var. İnkârı mümkün değildir. Çok açık bir şekilde sonsuz bir güç ve sonsuz bir ilim ve sonsuz bir irade Sahibi tarafından yaratıldığı ve idare edildiği görülmektedir. Rabbim Mülk Sûresi’nde buna şöyle işaret […]