Adalet

Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun

Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” [Şûrâ Suresi: 38.] ayet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr ünvanı altında asırlar ve […]

Kavramlar

Dikta ettirmek ve meşveret

İnsan olan insanın, insanlık adına ve kendi adına her konuda bir fikri vardır. Bu fikir ve düşünce ise fıtrîdir. Yalnız hayvanlar fikir ve düşünce noktasından eksiktirler… Fikirleri, düşünceleri yoktur. Yine insan olan ve de mü’min […]