Siyasal İslam

Meslek ve meşrep çizgisinde sebat etmek

Nur Talebesi, Siyasal İslamcıların kendilerine taraftar kazanmak için kurdukları maddî yardım ve makam tuzaklarına düşmez. Dünyayı ona verseler Üstadının meslek ve meşrebinden asla vazgeçemez ve taviz vermez. Üstat Bediüzzaman,  Kur’an’dan  ve Sünnetten ilham alarak  ortaya […]

Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nûr’a İlişenler Tokatlar Yerler!

Şiddetli hücûmlar ve taarruzlar, tâ Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri zamanında başlamıştı. O Aziz Üstâd’ımız kardeşlerim merak etmeyiniz hiçbir halt edemezler diyerek mümtaz ve sadâkat timsâli talebelerini teskîn etmişti. “Risâle-i Nûr’a ve şakirdlerine ilişenler, maskara olurlar.[1]”

Risale-i Nur hakkında

Kalbden akla giden yollar

-Bu bir meslek ve meşrep yazısıdır- Bediüzzaman Hazretleri “Nur-u akıl kalbden gelir”1 der. Ayrıca “Kalpsiz akıl olamaz”2 diyerek önemli bir noktaya temas eder. Hatta “Ziya-i kalbsiz olmaz nur-i fikir münevver.”3 Çünkü kalb, îmânın mahallidir. “İmanın […]