Hayatı

Bediüzzaman ve Anarşi

Anarşi Nedir? Anarşi, hiçbir kayıt altına girmeme, sınır ve otorite tanımama, serserilik ve başıboşluk mânâlarına gelir. Anarşide meşrû düzene karşı çıkma, kargaşa ve yıkıcılığı meslek edinme vardır. Anarşi kansere benzer. Toplum düzenini şiddetle sarsar. Bu […]

Menfî ve Müsbet Siyaset

Bediüzzaman ve Siyaset

II. Abdülhamid’den DP dönemine kadar siyasi ve toplumsal değişimlerde yer alan, gözlemleyen, tepki koyup yol gösteren Bediüzzaman’ın siyaset görüşünü “euzubillahimineşşeytani ve’s siyase” ile özdeşleştirmek mümkün müdür? Bu prensip kimler için, hangi ortamda geçerlidir? Bediüzzaman, “takiyye” […]

Eserleri

Bediüzzaman’da Edebiyat Düşüncesi

I. Belâğat “Belâğat” kelimesi, tarihî süreç içerisinde hem kelime ve kavram anlamıyla hem de terim anlamıyla farklı boyutlarıyla algılana gelmektedir. Kelime anlamıyla belâğat, kişinin duygu, düşünce ve hayâlleri gerek sözlü gerekse yazılı gerekse davranışsal olarak […]

Eski Said

Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursi

Dinî inançlar, tarih boyunca birey üzerindeki etkisini hiç bir zaman kaybetmemiş, insan ve cemiyet hayatının devamlı surette müdahili olmuştur. Medeniyetlerin oluşumu ve gelişmesinde bu inançların önemli etkileri görülmüştür. Tarih içinde vücut bulup günümüze değin ulaşabilen […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Dünyada ve Türkiye’de İslâmiyet

“İslâm dünyası ve Batı birbirine uyan hedeflere sahiptir. Batı Peygamber mesajının yaşayan kuvvetini artık ihmal edemez ve görmemezlikten gelemez.” “Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye geliniz: Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Türkiye ve Avrupa Birliği

I- Giriş: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılıp Katılmaması Sorununa Ortak Bir Genel Cevap Verilebilir: Yararı varsa neden katılmasın? Zararı varsa niçin katılsın? Bu genel cevapta insanlar birleşirler. Ne var ki, “somut sorun”a gelişte herkes kendi kıyâsını […]