İslamiyet ve Hristiyanlık

Neden İslam’ı Seçiyorlar?

Giriş “Ekmek kutsaldır!” derdi babam. Bir yandan yere dökülen ekmek kırıntılarını toplar, bir yandan da “Allah Firavun’un parmak uçlarını yakmayacakmış; çünkü o, ekmek kırıntılarını toplayıp yermiş…” şeklindeki hikayeyi anlatırdı. Kara Davud kitabından mı okuduğunu, yoksa […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Varlık Müslimdir

  ‘Hiç görmeden inananlara ne mutlu’         İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, “Bunda kalp sahibi olanlar için çok öğütler vardır” buyrulmuştur. “Akıl sahibi” […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

İslâm Kelâmcılarına göre Hıristiyanlık

Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin ilk örneklerine daha İslâmiyet’in ilk yıllarında rastlanmaktadır. Kur’ân-ı Kerim Hıristiyanlardan, onların inanç esasları, dîni yaklaşımları ve kutsal kitaplarından söz etmektedir. Ayrıca tarihî kaynaklar, Hz. Muhammed ile ilk Müslüman toplumun Hıristiyanlarla olan münasebetleri ve […]

Dinlerarası Diyalog

Müşterek Kelimeler ve Aykırı Oluşlar

Al-i İmran 64. Ayeti ve Müslüman-Hıristiyan Diyalog Sürecine Pratik Bir Bakış Giriş Dinlerarası işbirlikleri ve yakınlaşmalar, her geçen gün kendini daha fazla hissettiren, modern çağımıza ait dindarları yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Her alanda diyalog […]

Dinlerarası Diyalog

Beyaz Buluşma

    “Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu (‘ol’ kelimesini) Meryem’e yöneltmiştir ve O’ndan bir ruhtur” (Kur’an-ı Kerim) “Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap’la en güzel olan şeklin dışında bir tarzla mücadele etmeyin […]