Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nûr ve Âl-i Beyt

Nûr şakirtlerinin Üstâdı İmam-ı Ali Radıyallahu Anh’tır ve Nûr’un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır. Bunun içindir ki “ Risâle-i Nûr dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (r.a.) ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) ihbarat-ı gaybiyeleriyle,

Ayet ve Hadisler

ALEVİLİK

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri insanların fıtratları gereği daima hakkı aradıklarını ve fıtratlarının temiz olduğunu ifade etmektedir. Bu sebepten dolayı Peygamberimizin (asv) “Ümmetimin çoğu yanılmaz ve yanlışta ittifak etmez” hadisinden yola çıkarak “Sevad-ı Azama ittiba edilmeli. […]