Gazete

Risale-i Nur medyaya nasıl bakıyor?

21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın kuruluş sene-i devriyesi vesilesiyle kendimizi kıyasıya sorgulamalıyız: Fert ve aile olarak “oku”manın, basın-yayın/medyanın hayatımızdaki olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında mıyız? Basın-yayının neresindeyiz; neresinde olmalıyız? Bunlarla ilgili vazifelerimiz […]

Gazete

Pes doğrusu

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programında, tarihçi Murat Bardakçı ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, neler söyleseler beğenirsini​z: Prof. Ortaylı, “(Said Nursî’nin) Yazdığı Risâleyi anlamak fevkalâde güçtür. Niye? Sentaksı bozuk, Türkçe değil o. Demek ki, […]

Gazete

Bediüzzaman 100 yıl önde!

Hâlâ Ermeni-Türk (Müslüman) düşmanlığının yapıldığı, Ermeni açılımının tartışıldığı günümüzden 100 sene önce Bediüzzaman, “Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir (bağlıdır, ilgilidir, ancak onunla mümkündür)”1 demiştir. […]

Eserleri

Bediüzzaman ve müsbet hareket

Bediüzzaman’ın müspet hareket çerçevesinde sivil itaatsizliğe kazandırdığı prensip ve formüller gerçekten harikadır. Herbirisi hem üstün formüllerdir, hem de hâlen güncelliğini devam ettiriyor. Bazılarını şöyle maddeleştirebiliriz: * Müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek. Yani, Allah’ın rızasını […]