Bediüzzaman 1950’den sonra tekrar gazeteleri takip etmeye başlar

Bediüzzaman Eski Said döneminde basını takip etti, 10 civarında gazetelede makaleler yazdı.
Şubat 1909’da “Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad” adıyla haftalık olarak Türkçe ve Kürtçe gazete çıkarmak için resmen müracaat etti…

İkinci Said döneminde-ki, 1948-1950’lere kadar sürer- dehşetli baskı ve sansüre tabi tutulan, yalan, iftira ve asparagas haberler yapmalarına izin verilen tek tip gazeteleri okumayı, kendi ifadeleriyle, “Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti…” 1

Ancak, 1950’den sonra gazeteleri takip ettiği, okuttuğu ve dinlediği kesindir ve belgelerle sabittir:

“1950’den sonra Üstad Hazretleri Üçüncü Said dönemine geçtiğinde ülkemizde çok partili demokratik süreç başladı. Gazetelere uygulanan yasaklar kalktı. Doğruları yazan gazeteler çoğaldı. Bu dönemde Üstad Hazretleri de gazetelerle tekrar ilgilenmeye başladı. Gazeteleri kendilerine aldırmaya ve okutmaya başladı. 2

Zeki Çalışkan gazeteleri bayiden alır, Üstad’a getirir. Üstad Hazretleri ise gösterdiği yerleri Zübeyir Ağabey’e okuturdu. 3

Aynı dönemin şahitlerinden Ahmet Gümüş der ki:

“Üstad Bediüzzaman basını takip eder, Risale-i Nurlar’la ilgili yazılarla ilgilenirdi. Gazete okuma işini yalnız Zübeyir Gündüzalp Ağabey ile yaptığı gibi, içtimaî meseleleri de yalnız onunla konuşurdu. Zübeyir Ağabey ile alâkası başkaydı. 4 O dönemde bazı gazeteler Risale-i Nurlar’a dair yalan haberler yayınlardı. Üstad bunları haber alırca, onlara cevap mahiyetinde mektuplar yazardı. 5 Üstad, gazetelerin Nurculuk lehine yaptıkları haber ve yorumlara önem verirdi. Bunların bazılarını ise Risale-i Nur Külliyatı’na dâhil etmiştir. 6

Tek partili dönemde muhalefetin sesi kesildi, gazeteler hükümetin meddahlığına soyundu. Bediüzzaman da Barla’ya sürgün edildi. Bu istibdat döneminde Üstad Hazretleri gazete ile alâkasını kesmiştir. Bu dönemde Risale-i Nurlar’ı telif etmiştir.7

Şükürler olsun, Nur hakaikını meddahlığa satmayan, Zübeyir Ağabeyin, “Kardeşim! Lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazete çıkarmamız lâzım” 8 diyerek bizzat kurucuları arasında yer aldığı Yeni Asya Gazetesi, her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen kurulduğu yerde durmakta, kurulduğu çizgiyi savunmakta, Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olmaya devam etmektedir. 9

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Mektubat, s. 65.

2-N. Şahiner, Son Şahitler, Y. A. Y. 1994, c. 2, 356.

3-Age, c. 2, s. 377.

4- Age, c: 4, s. 160.

5- Emirdağ Lâhikası  2. s. 792.

6- Tarihçe-i Hayat, s. 956 – 986, Emirdağ L. 2, s. 753.

7- Süleyman Kösmene, Yeni Asya/ 29 Nisan 2017.

8- İ. Atasoy, Nurun Büyük Kumandanı Zübeyir Gündüzalp, s. 168.

9- Kösmene, Yeni Asya/ 29 Nisan 2017.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*