Bir kez daha rahmetle andığımız Üstadın tarihî ikazları

bediüzzaman said nursiYeni Asya’da çalışmaya başladığımız 1978 senesinde Türkiye, 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için tezgâhlandığı daha sonra ortaya çıkan anarşi ve terör olaylarıyla sarsılıyordu.
O günlerde gazetede anarşinin sebep ve çarelerini Üstad Bediüzzaman’ın teşhis ve tesbitleri çerçevesinde tahlil eden, Mustafa Sungur imzalı bir dizi neşredildi.

Dizinin yayınlandığı günlerde Sungur Ağabey hemen her gün Cağaloğlu’ndaki gazete binasına gelip, dizinin redaksiyon ve yayın hazırlıklarına iştirak ederdi.

Çalışmanın kitaplaşma sürecinde, son tashihini üstlenerek biz de görev aldık.

O kitapta Sungur Ağabey, anarşi ve terörün henüz gündemde dahi olmadığı tarihlerde Üstadın bu vahim tehlikeye dikkat çeken tarihî ikazlarını aktarmıştı.

Onlardan biri, bizim de yeri geldikçe hatırlattığımız, 40’lı yıllara ait şu ifadeleri:

“Efendiler! Siz niçin sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la uğraşıyorsunuz? Ben ve Risale-i Nur, sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakikî şakirtleri, 50 sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan, millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.”

“Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur’la alâkadar mahkemelerin hâkimleriyle bir hasbihaldir” başlıklı mektubundaki seslenişinin devamında şöyle diyor Üstad:

“Gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar; gayesi rıza-yı İlahî ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise, kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebedîden ve ebedî haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin biçareler kısmını dalâlet-i mutlakadan kurtarmaktır.” (Emirdağ, s. 54-5)

İşte Risale-i Nur hizmetinin dünyaya bakan en önemli gündem ve hedeflerinden biri, milleti ve vatanı anarşi ve terörden kurtarıp, nesilleri o kanlı fitne tuzağına düşmekten muhafazaya çalışmak.

Vefatının 56. yılında bir kez daha rahmetle andığımız Üstad bunun için çabaladı, talebeleri de bu gayretle çırpınıyor.

«««

Önceki gün Twitter’dan, kullanıcılarına şöyle bir mesaj geldi: “On yıl önce bugün, herşey tek bir Tweetle başladı. O günden beri birlikte muhteşem bir şey inşa ettik. Her gün, milyonlarca insan en çok önem verdiği şeylerle ilgili bağlantı kuruyor ve dünya çapındaki etkimiz hayallerimizin ötesine ulaştı. Doğum günümüzde, Twitter’ın bugünlere gelmesini sağladığın ve yarınımızı şekillendirdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Nice on yıllara.”

Biz de, iki yılı aşkındır dahil olduğumuz ve dünyayı küresel bir köy haline getiren iletişim harikalarından biri olan bu dinamik mecrayı, Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya üslûbuyla değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Hep birlikte devam inşaallah.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*